Křesťanství

Odpovědi na otázky spojené s křesťanskou věroukou

"Asi v 19 letech jsem v Cambridge ve výloze zahlédl knihu Proč nejsem křesťanem od Bertranda Russella (pozn. - velmi známý protikřesťanský filozof). V tu chvíli jsem se sám sebe zeptal: ,Odvážím se ji přečíst?' Půl hodiny jsem chodil kolem, pak jsem si řekl, co blázním, musím si to přečíst. A byla to jedna z nejužitečnějších knih, kterou jsem kdy četl. Protože jsem ke svému úžasu zjistil, že Russell neměl o křesťanství ani tu nejmenší představu. Říkal jsem si, že snad neměl mezi známými a přáteli žádné inteligentní křesťany. Nesmírně ta kniha posílila mojí víru, stejně jako čtení Dawkinse (pozn. - snad nejznámější současný kritik víry)." - známý profesor matematiky a filozof vědy z Oxfordu John Lennox [1].

Křesťanství - pojem, který snad v každém vyvolává řadu rozmanitých asociací a představ. Někdy jsou kladné a přívětivé, jindy spíše záporné a odmítavé. V naší vlasti je zcela evidentní převaha právě těch negativních. Pro tento stav existuje mnoho důvodů. Na jedné straně zde hraje roli povrchní informovanost veřejnosti mající za následek vytvoření velmi silných předsudků. Na straně druhé však máme "máslo na hlavě" i my křesťané, neboť k tomuto všemu přispíváme svým nevhodným chováním a tím, že ignorujeme boží příkazy a principy. Tak či onak - rád bych zde poukázal na boží pohled, týkající se různých otázek z křesťanského života. V mnohých z nich vycházím z osobní zkušenosti s předsudky, které sám vnímám okolo sebe nebo které jsem sám zastával před svým obrácením.

Teolog Tryon Edwards kdysi řekl: 

"Předsudky málokdy vyvrátí argument. Jelikož nejsou založeny na rozumu, nelze je zničit logikou." 

Přesto věřím, že následující argumenty naleznou alespoň u některých z vás porozumění.

Jednotlivé otázky