Kniha o Bohu - úvodní slovo k otázkám

Vážení čtenáři, dostali jste se na stránky, které se věnují odpovědím na nejčastější otázky proti křesťanství a Bohu. Toto webové provedení však má svá specifika, která prosím při čtení reflektujte:

- původně je text knihou. To znamená, že je vhodné číst jednotlivé otázky postupně, neboť na sebe někdy do určité míry navazují.

- kniha jako taková má přes 300 stran. Odpovědi nejsou úplné a v daném rozsahu ani nemohou být 100% uspokojující. Jejich hlavním cílem je povzbudit k dalšímu hledání a bádání...

Úvod

Když průměrně inteligentní člověk 21. století pohlédne na svět kolem sebe, nutně zjistí, že není něco v pořádku. Lidé se vzájemně vraždí, nenávidí, znásilňují, využívají, jsou sobečtí, kradou, jsou chamtiví, závistiví a pro peníze a moc jsou ochotni ničit životy lidí, ba i národů. Příroda se zbláznila - zemětřesení, výkyvy počasí, záplavy, tsunami. Všechny ty nemoci, genetické vady, epidemie, bolest, trápení, deprese, beznaděj a prázdnota. Zkrátka = zlo a nejistota!

Nechci hned na úvod vyvolat dojem, že svět je jenom zlý a zkažený. Díky Bohu za to, že existuje také mnoho dobrého. Výše zmíněná fakta jsou však velmi tvrdou realitou, se kterou se každý z nás musí nějak vyrovnat. A tady to začíná - přes všechno výše uvedené někteří lidé prohlašují, že existuje všemohoucí a milující Bůh, který touží po vztahu s člověkem. Rovněž zde začínají všechny výroky typu "kdyby existoval milující Bůh, tak by...", nebo otázky: "Proč Bůh dopouští to či ono?"

Všechno toto jsou oprávněné otázky a je přirozené, že si je lidé kladou. Dobrá zpráva je, že uspokojivé odpovědi na ně existují! Ne, neznáme je všechny. Některé jsou velmi složité a je mnoho skutečností, které vidíme pouze jakoby v mlze. Sám Bůh nám potvrzuje, že naše poznání je (alespoň prozatím) pouze částečné. Přesto všechno věřím, že na většinu nejčastějších otázek proti Bohu existují dostatečně uspokojivé odpovědi. Odpovědi, které člověku nebrání přijmout realitu existence milujícího Boha, který pro nás zamýšlí dobro.

A právě o podobných otázkách a odpovědích tato kniha je. Budu se snažit stručně odpovědět na většinu nejčastějších otázek, které si lidé kladou v souvislosti s existencí milujícího Boha. Vězte však, že na mnoho z nich lze napsat samostatnou knihu o stovkách stran! Z tohoto důvodu není možné zacházet do hloubky, širších souvislostí a důkladného dokazování mých tvrzení a závěrů. Některé odpovědi budou proto možná trpět určitým zjednodušením, což neuspokojí více hloubavé duše. To nicméně nepokládám za překážku. Uvědomuji si totiž, že s každou zodpovězenou otázkou přijde stejně mnoho dalších, které si u vás budou hledat své odpovědi. Mým cílem je poukázat na existenci uspokojivých odpovědí, ale také vás vyprovokovat k tomu, abyste Boha sami hledali. Nespokojujte se s široce rozšířenými předsudky a lacinými prohlášeními, které v konečném důsledku tvrdí, že nic neznamenáte, že jste nic, nulou a omylem přírody - NEJSTE! Jste stvořeni dokonalým Bohem, kterému na vás záleží. A že to tak možná nevypadá? Dobrá, pojďme rozebrat důvody "proč".

Blíže k uvedeným odpovědím

Co vás napadne, když se řekne slovo křesťan? Mnoho lidí zastává spíše odmítavý postoj, který se dá shrnout do několika výroků typu - zpátečníci, vážní, moralizující, úzkoprsí a neradostní, nepřátelé skutečného pokroku, pokrytci, tupé ovce, musí poslouchat řadu příkazů, loutky a mnoho dalších ne příliš lichotivých asociací. Slovo "církev" je pro mnohé téměř sprosté slovo a samotné křesťanství je spojováno spíše s pojmy, jako je kostel, Marie, křížové války, inkvizice, modlení apod.

Žel, skutečné křesťanství nemá s těmito asociacemi mnoho společného. Skutečné křesťanství, které nalézáme na stránkách Bible, je o Ježíši Kristu, naději, lásce, odpuštění a o vztahu Boha s člověkem. A právě na to chci poukázat.

Chci rovněž předestřít skutečnost, že mnoho myšlenek a hlavních argumentů, které zde budu používat, nejsou z mé hlavy. Jedná se o parafrázované odpovědi, jejichž hlavní myšlenky formulovali mnozí moudří křesťané (někdy i generace před námi) a které jsou často obecně známé a používané v oblasti obhajoby křesťanské víry. Některé odpovědi odráží mé vlastní myšlenky, které jsem postupně formuloval v období několika posledních let, kdy jsem podobné otázky studoval. Přesto jsem se snažil, aby ve většině z nich nechyběly ani hlavní a důležité myšlenky lidí, kteří mají k danému tématu mnohem více co říci.

Závěrem chci dodat jednu důležitou skutečnost. Žádné odpovědi samy o sobě nikoho nepřesvědčí, aby k Bohu změnil postoj. Výjimkou nebudete ani vy, pokud sami nebudete chtít. Tato kniha vás nemůže na víru obrátit. Může vám však pomoci odstranit intelektuální překážky, které vám brání otevřít Bohu svá srdce. Proto vás chci poprosit o jednu věc - při čtení zkuste odložit všechny své předsudky a poctivě prozkoumat argumenty a myšlenky, které zde padnou. Možná se nestanete křesťany, ale alespoň budete zbaveni mnoha častých předsudků a budete vědět, v co nevěříte. Jinými slovy - zůstanete nekřesťanem nikoliv z nedostatku informací, ale jim navzdory. V opačném případě (a to je mojí nadějí) vám Bůh otevře srdce a vy budete moci poznat Jeho lásku, odpuštění a naději, kterou vám nabízí.

Otázky jsou rozdělené podle tematických oblastí, aby jejich odpovědi tvořily co nejsrozumitelněji logickou návaznost. Samostatně se tak budu věnovat obecným otázkám, které se týkají Boha, problematice věrohodnosti Bible, osoby Ježíše Krista, vědy a víry, ale také samotného učení křesťanství nebo otázce okultismu a magie. Otázky lze číst samostatně tzv. "na přeskáčku", nicméně doporučuji jejich postupné studium, neboť se snažím rozvíjet základní myšlenky postupně. To znamená, že v některých případech tvoří konkrétní otázka pouze jakýsi dílek puzzle, který je třeba přidat k ostatním, abyste viděli celkový obraz. Proto budu v otázkách, které naleznete v druhé polovině knihy, předpokládat určitou znalost souvislostí, které budou nastíněny a vysvětleny v otázkách předcházejících.