Bůh, smysl života, existence zla...

Odpovědi na obecné otázky

Když se průměrně inteligentní člověk 21. století rozhlédne na svět kolem sebe, nutně zjistí, že není něco v pořádku. Lidé se vraždí, nenávidí, znásilňují, využívají, jsou sobečtí, kradou, jsou chamtiví, závistiví a pro peníze a moc jsou ochotni ničit životy lidí, ba i národů. Příroda se zbláznila - zemětřesení, výkyvy počasí, záplavy, tsunami. Všechny ty nemoci, genetické vady, epidemie, bolest, trápení, deprese, beznaděj a prázdnota. Jedním slovem = zlo a nejistota!

Výše zmíněná fakta jsou však velmi tvrdou realitou, se kterou se každý z nás musí nějak vyrovnat. A tady to začíná - přes všechno výše uvedené někteří lidé prohlašují, že existuje všemohoucí a milující Bůh, který touží po vztahu s člověkem, a který ukazuje, jak najít smysl života. Rovněž zde začínají všechny výroky typu "kdyby existoval milující Bůh, tak by...", nebo otázky "proč Bůh dopouští to či ono?".

Všechno toto jsou oprávněné otázky a je přirozené, že si je lidé kladou. Dobrá zpráva je, že uspokojivé odpovědi na ně existují! 

Jednotlivé otázky