Bůh - svržení předsudků a mýtů

Nejzásadnější otázky
Nejzásadnější otázky

Vyspělá západní společnost stojí na základech křesťanské filozofie a hodnot. Základy našeho práva, hodnota lidské bytosti, láska, milosrdenství, odpuštění, filozofická východiska pro vědecké bádání, nebo počítání letopočtu v kontextu narození Ježíše Krista - to vše neoddiskutovatelně patří k benefitům a reáliím, které užívá každý člověk západní společnosti. V posledních desetiletích se však těmto základům stále více vzdalujeme a v mnohých případech je záměrně opouštíme. Se sílícím vlivem racionálního přístupu se mnozí domnívají, že jsou tyto kořeny zastaralé, překonané a víra v ně známkou nižšího intelektu.

K tomuto přispívá také velmi mnoho závažných otázek a obvinění, které jsou reakcemi na existenci zdánlivě neřešitelných fenoménů (zlo, smrt, množství náboženských vyznání atp.) nebo činy těch, kteří se považují za křesťany (křížové války, odpustky, pokrytectví, shromažďování majetku atp.). To vše představuje živnou půdu pro sílící tlak na základy křesťanské víry a snahu dokázat, že jsou její východiska pro člověka 21. století neplatná. Ačkoliv začíná být "křesťanská identita" v posledních dnech imigrační krize stále více populární, být křesťanem je stále docela nemoderní a v očích mnohých iracionální.

Kniha proto představuje opozici vůči těmto tlakům a snaží se v systematicky předkládaných otázkách racionálními (příp. vědeckými) argumenty reagovat na nejčastější námitky proti existenci křesťanského Boha a křesťanskému učení. Uvádí také na pravou míru množství předsudků či mylných informací, které mezi širokou veřejností o křesťanství kolují. V obecném slova smyslu ji lze považovat za osvětové dílo, které ukazuje na nezkreslenou podstatu a jádro křesťanství. Je proto vhodná pro křesťany, kteří s velkým zájmem studují sporné otázky vlastní víry, stejně jako pro nekřesťany, kteří hledají životní hodnoty přesahující všudypřítomný chlad materialistického přístupu k základním životním otázkám. V neposlední řadě je vhodná pro ty, kteří jsou pevně zakotveni v nekřesťanském smýšlení, ale přesto je zajímá kulturní hodnota názoru náboženského vyznání, na jehož hodnotách naše společnost stojí.

Autor Ing. Petr Fiedor je křesťan "lajk" se zájmem o apologetické otázky a představuje obecný pohled křesťanství a křesťanských apologetů. Na otázky, které jsou více "citlivé" na teologii nahlíží z pohledu protestantského náhledu na Bibli a církevní praxi.

Toto webové rozhraní přináší určitá omezení, neboť text knihy je tímto rozmělněn a je téměř nemožné číst postupně, jak bylo původně zamýšleno.

Máte-li zájem o informace o novinkách týkajících se této knihy (např. její případné tištěné vydání apod.), vložte svůj e-mail.


Máte-li zájem, vyplňte prosím také krátký dotazník, který se týká kvality těchto stránek! DĚKUJI