Magie, okultismus, paranormální jevy

Otázky spojené s duchovnem a tajemnem

Také vás zajímají záhady, paranormální jevy a nadpřirozeno? Toužíte po nadpřirozené moci, či nějakou sami ovládáte? Zajímáte se o magii? Zažili jste ve svém životě situace a jevy, které nelze racionálním způsobem vysvětlit? Prožili jste setkání s nadpřirozenými bytostmi? Nevěříte sekulárním lékařům a vyhledáváte pomoc raději u zasvěcených léčitelů, kteří jsou napojeni na vyšší moc? Pokud jste při čtení těchto otázek se zájmem zbystřili, budu se v následující kapitole snažit uspokojit vaši touhu po odpovědích právě z oblasti záhad, magie, okultismu, ezoteriky a nadpřirozena.

Náš svět je tvořen fyzikální realitou, skrze kterou můžeme existovat. Jsme v zajetí fyzikálních, biologických a chemických zákonů, které nám limitují možnosti, ve kterých se můžeme pohybovat. Naše tělo, které je složené z měkkých tkání, nám nedovolí uzvednout větší břemeno, než dovolí jeho možnosti. Nemůžeme doskočit dále, než nám dovolí síla gravitace a energie získaná odrazem. Omezené zvukové vlnění nám nedovolí promlouvat s druhou osobou na delší vzdálenost, pevné předměty nám nedovolují skrze ně procházet nebo přes ně cokoliv vidět. Chemické procesy v našem mozku nám nedovolují napojení na vědomí druhého a číst jeho myšlenky. Biologické mechanismy našeho těla nedovolují tělesným tkáním, aby během krátkého časového úseku vytvořily nové údy. Zkrátka a dobře - naše materiální realita vytváří rámec možností, ve kterých se pohybujeme a skrze něž prožíváme své životy. Na tomto místě se pevně zakopala materialistická filozofie (ateismus), která věří, že právě hmota je všeurčující a všeobjímající realitou. Je však tento novodobý a "pokrokový" způsob myšlení správný?

Miliardy lidí po celém světě by zásadně nesouhlasily. Od pradávna si jsou lidé vědomi, že vedle hmoty existuje i realita, která celý náš materialismus přesahuje. Jistě, lidé dříve velmi často podléhali různým pověrám, zbožšťovali dnes známé fyzikální jevy nebo úmyslně druhé klamali. Tyto důvody používají skeptici a ateisté jako absolutní a vysvětlují jimi téměř veškeré záhady a spirituální chování všech národů a kultur. Miliony lidí však zakoušejí realitu, která náš přirozený svět překračuje a ukazuje, že za jeho hranicí existuje svět neviditelných sil, skryté moci a vzrušujících možností. Lidé mají sny, které odhalují reálné skutečnosti o minulých, přítomných či budoucích událostech, ovládají magické schopnosti, komunikují s vesmírnými bytostmi, jsou unášeni neznámými bytostmi (UFO), ovládají prastaré okultní nauky, dokáží uzdravit člověka na dálku, dokáží opustit své fyzické tělo a navštěvovat duchovní reality. To je pouze zlomek toho, čemu se chci v následujících otázkách věnovat.

Jaký vztah má křesťanská víra, potažmo existence Boha, k těmto nadpřirozeným fenoménům? Bůh stvořil všechno fyzické i duchovní, jsou tedy tyto nevídané možnosti bezpečnou půdou, kterou můžeme jako boží tvorové zkoumat a těšit se z ní? Nebo existují místa, která by měla zůstat našemu poznání a zkušenosti raději skrytá? Dovolím si vám nabídnout svůj pohled člověka, který se o mnohé z oblastí nadpřirozena sám zajímal, ale především - poznal přímo či zprostředkovaně řadu lidí, kteří se velmi aktivně věnovali magii, léčitelství, či dokonce sloužili satanovi a démonům a prožívali velmi mnoho zkušeností, které dnešní ateistický svět považuje za nereálné a někdy doslova za bláznovství. Ve svých závěrech tedy nebudu vycházet pouze z bible a náboženských pramenů (jakkoliv jsou velmi důležité a základem pro diskuzi o duchovním světě), nýbrž také z praktických zkušeností velké spousty zasvěcených osob, které k našim tématům mají nejvíce co říci.  

Jednotlivé otázky