98. otázka - Jak se staví křesťanství k fenoménu UFO a mimozemšťanům?

Věřím, že značně populární a kontroverzní otázka fenoménu UFO a mimozemšťanů nemůže zůstat bez povšimnutí ani v této knize. Odhaduji totiž, že v existenci mimozemšťanů věří v naší vlasti více lidí než v Boha samotného. Dokonce je někdy jejich údajná existence používána jako argument pro neplatnost křesťanství, nebo jako možná alternativa ke slepé evoluci.

Předem chci podotknout, že zde nemám v úmyslu řešit obecnou otázku, zda existují i jiné civilizace mimo naši sluneční soustavu. Lidé, včetně křesťanů samotných, na ni mají různé názory a bible se tomuto tématu výslovně a zřetelně nikde nevěnuje. Pokud život stvořil Bůh, mohl stvořit obydlenou planetu pouze jednu, nebo třeba tisíce. Netřeba za tím hledat tolik populární statistické pravděpodobnosti, protože ty jsou zde naprosto k ničemu. Pokud se Bůh rozhodl vytvořit miliardy miliard planet a pouze jednu jedinou s lidskou civilizací, je to Jeho rozhodnutí. Celou velikost a majestátnost vesmíru pak můžeme vnímat jako odzbrojující důkaz Jeho moci a slávy, nikoliv jako nesmyslné plýtvání prostorem, jak někteří argumentují.

Zde se však chci zaměřit na otázku, zda naši planetu nějaké mimozemské civilizace navštěvovaly, nebo stále ještě navštěvují - či zda jsou dokonce v přímém kontaktu s některými lidmi či státy. K řešení této otázky mě motivuje velmi mnoho nepřehlédnutelných fenoménů, které jsou předmětem mnoha otázek a lze je označit jako nevysvětlené a záhadné. Patří k nim např.:

1) pozorování létajících neidentifikovaných objektů (UFO) - po celém světě jsou pozorovány tisíce létajících objektů, jejichž původ není pozorovatelům známý. Tato pozorování projevů UFO obsahují mnoho různých paradoxů. Zanechávají za sebou hmotné (materiální) i nehmotné projevy. Hmotné lze vědeckými metodami měřit a posoudit (na místech sestupů zůstává teplo, nějaké záření nebo změněné elektromagnetické pole, při kterém přestávají fungovat např. auta, jindy jsou zjevné stopy zničení trávy. Lze je také zachytit radarem). Nehmotné projevy již nelze vědecky zkoumat, je nutné se spolehnout na výpovědi očitých svědků. Typickými příklady jsou např. zneviditelnění těchto objektů, zrychlení/zpomalení v podstatě okamžitě, popírajíce známé fyzikální zákony, průlety přes materiální objekty/stěny apod. Tato pozorování mohou být spojena s únosy nebo setkáním s neznámými bytostmi.

2) únosy lidí (blízké setkání čtvrtého druhu) - po celé planetě (včetně Česka) jsou evidovány tisíce případů únosů neznámými entitami, při kterých dochází k experimentům (i velmi bolestným) na živých lidech. Scénář je často velmi podobný - únos se odehrává v noci, oběť je probuzena světlem, následně zcela paralyzována a transportována na neznámé místo. Oběť je pak nezřídka kdy testována (mentálně, tělesně apod.), je zmatená, dezorientovaná, ochromená hrůzou, bezvládná. V rámci biologických experimentů se únosci zaměřují především na reprodukční systém člověka (gynekologické prohlídky, odběry vajíček, spermií, zavádění cizích předmětů. Ženám jsou někdy odebrány plody, které byly v předešlých únosech experimentálně vytvořeny). Únosci komunikují telepaticky a člověka paralyzují také pouhým pohledem. Oběti si na únosy často vůbec nevzpomínají (někdy pouze pod hypnózou).

3) mrzačení zvířat - velmi rozšířený a zdokumentovaný jev, který se vyskytuje od nepaměti. Dobytek (většinou krávy či koně) je nalézán usmrcen a na různý způsob zmrzačen. Jsou jim odebrány důležité orgány a tkáně s chirurgickou přesností za použití zjevně vyspělé technologie. Co je však možná nejzáhadnější, je to, že jsou mršiny takto nalézány bez krve a ani v okolí není po krvi často jediná stopa. Nezřídka kdy je v okolí takového nálezu pozorován výskyt UFO.

4) agrosymboly (tzv. kruhy v obilí) - po celém světě jsou nalézány záhadné geometrické útvary, které jsou vytvořeny v obilí či na jiném podkladě. Tyto útvary často nesou určitou symbolickou zvěst a vznikají velmi rychle.

Tyto skutečnosti (spolu s mnoha jinými) jsou živnou půdou pro mnohé konspirační teorie a "zaručené" pravdy, které mezi lidmi o UFO kolují (např. - mimozemšťané nás na planetě vysadili jako "pokusné králíky", navštěvuje nás až 80 různých mimozemských ras, žijí mezi námi, spolupracují s námi na vědeckých objevech, převlékají se za politiky a významné osobnosti s cílem ovládat svět, vytvořili náš Měsíc nebo má jít třeba o návštěvníky z budoucnosti). Když zadáte do internetového vyhledávače heslo UFO nebo mimozemšťané, budete zavaleni tisíci články, dokumenty a názory. Mnoho lidí je tímto fenoménem doslova pohlceno, fascinováno, a dokonce na něm někteří stavějí samostatné filozofie a náboženství. Jedním z celosvětově nejznámějších propagátorů podobných teorií a miláčkem milionů čtenářů je např. Erich von Däniken.

Pokusy o vysvětlení

Abychom byli striktně důslední, museli bychom rozebírat a navrhovat vysvětlení k výše uvedeným fenoménům jednotlivě. K tomu však nemáme prostor. Na základně mnoha důkazů a indicií se lze domnívat, že v mnoha případech je původce těchto jevů stejný. Proto je budu považovat za jeden celek. Ačkoliv již existují tisíce velmi důvěryhodných svědků, např. z řad vysokých vojenských, policejních či politických představitelů, nebere vědecká obec UFO příliš vážně. Přece jen se jedná o velmi kontroverzní téma, které není jednoduché blíže podchytit a analyzovat vědeckými metodami. Navíc mají vědci strach o svou reputaci a strach z výsměchu. Z tohoto důvodu se také odhaduje, že pouhých 10 % všech případů pozorování UFO je oficiálně hlášeno. Navzdory těmto rizikům a mysterijnímu závoji, který celý fenomén obestírá, se těší toto téma obrovskému zájmu médií i jednotlivých vládních programů. Jednotlivé státy vytvářejí různé projekty a komise, které se vážně mimozemskou otázkou v rámci bezpečnosti své země zabývají.

Pro většinu případů pozorování UFO se hledají možná přirozená vysvětlení (což neznamená, že jsou pravdivá). Mnohé z nich však zůstávají záhadou a bez jakéhokoliv normálního vysvětlení.

Obecně se navrhují tato vysvětlení:

1) pozorování přirozených objektů (rakety, družice, letadla, Měsíc, planety, meteory...)

2) pozorování méně častých atmosférických jevů nebo existence neznámých přírodních úkazů

3) zkoušky vysoce utajovaných vojenských letounů

4) halucinace

5) lživá svědectví či fotomontáže s cílem upoutání pozornosti, nabytí zisku apod.

6) různé chyby při fotografování a vyvolávání fotografií

7) návštěvy lidí z budoucnosti

8) návštěvy mimozemských civilizací

Osobně jsem přesvědčen, že mnoho pozorovaných a hlášených případů pozorování UFO je skutečně výsledkem výše uvedených přirozených příčin, včetně senzacechtivých podvodníků, nebo přísně tajných armádních experimentů. Přes to všechno, pokud studujete tuto problematiku blíže, bude vám zřejmé, že ne všechny případy lze takto vysvětlit. Zdá se, že důkazy podporují spíše "mimozemskou" hypotézu. Pokud bychom se bavili o případech únosů, nebo záhadném mrzačení dobytka, bylo by přirozených vysvětlení mnohem méně. Znovu zdůrazňuji, že velká část obětí únosů, včetně pozorovatelů UFO, jsou z psychologického hlediska vysoce důvěryhodné osoby, které nelze označit za labilní, psychopatické nebo pochybné. I z tohoto důvodu bere mnoho badatelů jejich svědectví velmi vážně. A ačkoliv jsou různí svědkové často rovněž nedůvěryhodní, neznamená to, že nepředávají pravdivou a autentickou zkušenost.

Osobně jsem tedy přesvědčen, že "něco" naši planetu skutečně navštěvuje, lidské bytosti skutečně unáší a snaží se upoutat pozornost skrze různé jevy, jako např. kruhy v obilí. Z tohoto pohledu je další, velmi důležitou otázkou, zda stojí za těmito záhadami opravdu mimozemské civilizace. Co chtějí? Jaký je jejich záměr? Proč na nás provádějí experimenty? Proč si s námi hrají na schovávanou?

Dva základní pohledy na podstatu UFO

Z badatelského hlediska existuje několik názorů na totožnost a charakter těchto bytostí a návštěvníků. Lze je však s určitým zjednodušením shrnout do dvou základních hypotéz. Jedná se o hypotézu mimozemskou a interdimenzionální.

Hypotéza mimozemská předpokládá, že se jedná o bytosti s jiných planet a vesmírů. Ostatně v souladu s tím, co tyto bytosti samy často deklarují, a s všeobecným veřejným míněním. Vedle toho existuje však také interdimenzionální hypotéza spočívající v názoru, že za celým fenoménem UFO stojí návštěvy nikoliv mimozemských civilizací, nýbrž návštěvníků z jiných (duchovních) dimenzí nebo fyzikálních realit. Jedním z hlavních propagátorů této hypotézy je světoznámý vědec a ufolog (nekřesťan!) dr. Jacques Vallée, který celý fenomén mnoho let podrobně studoval. Důvodů, proč tito badatelé a vědci odmítají mimozemskou hypotézu a tvrdí, že se nemůže jednat o návštěvníky z jiných planet, je mnoho. Některé jsou následující:

1) "Mimozemšťanů" je po celá tisíciletí mnoho a v podstatě neumí naplnit své poslání, což by pro ně z praktického hlediska neměl být problém. Vedle toho často činí naprosto nesmyslné činnosti a pozorování. Velmi často také lidem zjevně lžou a podávají nepravdivé informace.

2) Mnoho obětí únosů vypovídá, že únosy jsou ve skutečnosti často velká show.

3) Chování únosců odráží očekávání jejich obětí. Především jejich inteligenci a dobu. Oběti únosů, které se udály dávno v historii, popisují např. interiér kosmických lodí velmi zastarale s mechanickými prvky. Novodobé lodě však mají interiér "elektronický". Jinými slovy - obsah toho, co vidí pozorovatel, je mu ušitý na míru.

4) Existuje vysoká pestrost vzhledu těchto bytostí, včetně jejich chovají. Některé mají humanoidní rysy, jiní vypadají jako trpaslíci z legend, jiní jako mytologické a náboženské stvůry.

5) Oběti a pozorovatelé často vnímají, že jsou tyto bytosti nepřátelské. Je to pro ně hrozná a děsivá událost. Zvláště pak oběti únosů prožívají děsivé fyzické, mentální, citové i duchovní následky. Jinými slovy - cílem těchto bytostí je lidi terorizovat.

Velmi zajímavé je zjištění dr. Valléeho, že celý fenomén UFO s jeho prvky ukazuje, že se tyto bytosti snaží lidstvo oklamat a zmást. Např. létající neidentifikované objekty si s piloty často hrají, a buď jsou tak hloupí, že se nechají nachytat, nebo chtějí být vidět, ale nechtějí být chyceni. Tito vědci a zastánci interdimenzionální hypotézy však nevědí proč. Docházejí k závěru, který se shoduje s biblí, avšak bez bližšího duchovního rozlišení.

Odpověď na ono "proč?" z křesťanského pohledu

Ano - jistě vás nepřekvapí, že i za tímto fenoménem stojí démonické bytosti v čele se satanem! Pro tento závěr existuje velmi mnoho zcela evidentních důkazů a zcela zjevného propojení s okultismem a spiritismem. Uvedu pouze několik z nich:

1) Při pozorování UFO je evidentní, že chtějí být tyto bytosti (resp. jejich létající stroje) viděny, ale nechtějí být lapeny. Touží na sebe pouze upoutat pozornost.

2) Tyto bytosti jsou člověku nepřátelské, jde z nich hrůza a temnota. Lidé jsou vyděšeni a paralyzováni při pouhém pohledu do jejich očí. Mnozí popisují, že z nich přímo vyzařuje zlo. V některých případech se jedná o bytosti vzhledu z nekřesťanských (démonických) náboženství.

3) Existují i únosy tzv. "vytržením" z fyzického těla, kdy byly oběti na jiném místě v duchovní realitě.

4) Tyto bytosti komunikují často telepaticky a mají případně i jiné paranormální schopnosti. Únosy provázejí nadpřirozené jevy typické pro čarodějnictví a okultismus.

5) S těmito bytostmi komunikují mnozí okultisté pomocí channelingu (tuto metodu využívají také pro komunikaci s duchy, anděly, duchovními průvodci apod.)

6) Čím větší je okultní aktivita v oblasti, tím více UFO je v takových oblastech pozorováno. UFO je také velmi úzce spojeno s falešnou filozofií New Age i spiritismem.

7) Tyto bytosti lidem často evidentně lžou a snaží se je zmást. Působí jim také bolest a terorizují je. Následky setkání UFO a únosů "mimozemšťany" jsou děsivé. Lidé mívají noční můry a závažné problémy po celý život.

8) Celý fenomén ukazuje, že se satan snaží odvést naši pozornost od Boha a terorizovat nás.

V neposlední řadě je nutné zmínit, že také mnoho křesťanů přináší svědectví, že mocí a autoritou jména Ježíš byli schopni únosy těmito bytostmi okamžitě přerušit a zmařit. Existují stovky svědectví, kdy křesťané i nekřesťané během zkušenosti únosů volají k Ježíši, nebo rovnou tyto útočníky ve jménu Ježíše Krista vykáží pryč a tito agresoři okamžitě zmizí. Rovněž jsou známy případy, kdy jsou lidé po mnoho let pravidelně unášeni, ale poté, co přijmou Pána Ježíše jako svého Boha, zažívají vysvobození a útoky ustanou. Bible ostatně sama potvrzuje, že se démoni mohou zhmotnit a působit i na fyzikální úrovni.

Proč sexuální experimenty?

Poslední, k čemu bych se rád alespoň stručně vyjádřil, je otázka neustálých experimentů se sexuálním a reprodukčním podtextem. Skoro se jeví, jako by se démoni snažili o genetické zkřížení s lidskou bytostí. Možná se vám zdá tento názor přitažený za vlasy, nicméně Bible křížení démonů s člověkem pravděpodobně také popisuje.

"Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom." Genesis 6:4

Někteří křesťané se domnívají, že právě křížení démonů s lidmi vedlo a pomohlo k celosvětovému úpadku, následkem čehož Bůh zničil svět celosvětovou potopou. Bůh rovněž další křížení znemožnil. Bible však hovoří také o antikristu, který má přijít v posledních dnech a svést celé lidstvo. Na základě toho se domnívají, že tímto Antikristem nemá být obyčejná lidská bytost, ale sám satan, nebo jeho démon zkřížený s člověkem. To je možná také důvod, proč se démoni tak intenzivně snaží prolomit geneticky uzavřenou možnost vzájemného křížení s člověkem.

Závěrečné shrnutí

Na základě mnoha důkazů lze usuzovat, že fenomén UFO nemá nic společného s návštěvami mimozemských civilizací. I někteří významní nekřesťanští badatelé ze svých výzkumů usuzují, že se jedná o neznámé návštěvníky z jiných realit a nikoliv o bytosti z jiných galaxií. Z křesťanského pohledu je zřejmé, o jakou realitu se jedná - duchovní démonický svět. Tento závěr rovněž podtrhuje skutečnost, že útoky těchto "mimozemšťanů" je možné odrazit v autoritě jména Ježíše Krista.


Doplňující video k tématu - přednáška pracovníka NASA, který se zabývá fenoménem UFO.


Pro více souvisejících informací si přečtěte také tyto odpovědi na dané otázky:
Paranormální jevy, č. 87 
Magie, č. 88 
Nadpřirozené schopnosti, č. 89 
Jak se vysvobodit z pout duchovního útlaku, č. 99