77. otázka - Kdo je Satan a démoni?

Ďábel, satan, čert, ten Zlý, Lucifer, Světlonoš, Otec lži, Belzebul, Pokušitel. To všechno jsou jména stejné duchovní bytosti, která měla kdysi úžasné a privilegované postavení v hierarchii božích andělů. S mnoha z nich se však Lucifer Bohu vzepřel a v současné době působí proti Němu a lidem, které Bůh tolik miluje. Z biblického pohledu je tedy padlým (odvrženým) andělem, stejně jako ostatní padlí andělé, které nazýváme démony.

V naší vlasti jsme hodně ovlivněni postavou čertíka z pohádek. Tato postava bývá směšná, nemohoucí a neschopná, či dokonce sama druhým pomáhá. Má kopyto, ocas, rohy a bradku. Je tak nerealisticky vykreslována, že pouhá zmínka o její reálné existenci působí posměch. Bytost, kterou popisuje bible, je však velmi mocná. V podstatě je tento svět satanovým vlastnictvím i se všemi lidmi, kteří vzdorují Bohu. Jeho cílem je strhnout na svoji stranu každého člověka tak, aby nevěřil v Boha, nevložil v Něj svoji důvěru a nepoznal Jeho lásku v Ježíši Kristu.

Dobrá zpráva je, že satan i s jeho démony jsou poražení nepřátelé. Ježíš nad nimi svojí smrtí a zmrtvýchvstáním zvítězil. Tímto vydobyl i pro nás cestu vítězství. Mohou nad námi vládnout pouze tehdy, když jim to umožníme (tím, že žijeme v hříchu, vzdorujeme Bohu, otevíráme se démonům skrze magii, okultismus, alternativní léčitelství apod.). Pokud se mu však vzepřeme a budeme volat k Bohu, k Ježíši Kristu, může nám pomoci a vlády satana nás zbavit.

Aniž si to uvědomujeme, nespočet lidí okolo nás je silně démonicky povázaných. Psychologie zná stovky duševních nemocí, jelikož ale vychází z materialistických předpokladů popírajících existenci Boha a duchovního světa, neuvědomuje si, že velké množství těchto nemocí je způsobeno právě démonickými vlivy (ačkoliv ne samozřejmě všechny). Psychiatrické léčebny jsou dnes plné lidí, kteří potřebují Ježíše a Jeho vysvobození z duchovního zajetí, nikoliv léky a terapie. Svět popírající Boha ovšem tuto realitu nevidí. Bible křesťany nenechává na pochybách, s kým vedou při své službě Bohu zápas:

"Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla." (Ef 6:12).

Satan je vůdcem těchto zlých mocností. Přestože je mocný, Ježíš je mocnější než on a satan ani jeho démoni nad ním nemají absolutně žádnou moc! Jejich síly nejsou vyrovnané. Proti Bohu nemají démoni žádnou šanci. Bůh pouze dočasně toleruje jejich existenci a dopouští jejich vliv na padlé lidstvo. I tento vliv je však ohraničený. Pokud by tomu tak nebylo, dávno by nás tyto nepřátelské duchovní bytosti zničily!

Co více o satanu a démonech říct? Je důležité si uvědomit, že se velmi často maskují a zvláště na Západě si užívají volného vlivu, neboť mnozí lidé jejich existenci popírají. Tím mají vše snadnější. Ježíš o satanu rovněž řekl, že je Otcem lži. Neustále obelhává masy lidí, zpochybňuje, co řekl Bůh, nebo Jeho samotnou existenci, navádí lidi ke vzpouře, sobectví a nelásce. Mnohdy činí zázraky, aby na sebe upoutal pozornost, a přitom zamlžuje svoji totožnost (spiritistické seance - vyvolávání duchů, magie, zjevování duchů, komunikace s "astrálními bytostmi", falešná mariánská zjevení, fenomén UFO apod.). Také v posledních dnech této civilizace dostane satan zásadní slovo. Na scénu přichází Antikrist, který bude před druhým příchodem Pána Ježíše mocně působit a ve světě převezme vládu ve jménu falešné humanity a lásky. Bude se vydávat za samotného mesiáše a tím svede i mnohé křesťany. Kdo však bude stát na biblických pravdách, jeho identitu rozpozná.

Závěrečné shrnutí

Satan se všemi jeho démony jsou mocné duchovní bytosti, se kterými se žádný člověk nemůže rovnat. Ve světě páchají velmi mnoho zla. Mají ve své moci všechna falešná náboženství, ale i ateistickou Evropu. Svůj vliv však ztrácejí u těch, kteří se stali "majetkem" Pána Ježíše Krista. Ten stvořil všechny anděly, dobré i ty padlé. Jeho moci se nemůže nikdo z nich rovnat.