Ježíš Kristus

Odpovědi na otázky spojené s osobou Ježíše Nazaretského

V několika následujících otázkách se budeme zabývat středobodem křesťanské víry, kterým není nikdo menší než Ježíš Nazaretský, zvaný Kristus. Snad nebudu přehánět tvrzením, že neexistuje a nikdy neexistovala žádná bytost, která by vzbuzovala tolik rozpaků, otázek a emocí jako právě Ježíš. Žádný člověk neměl tolik následovníků, takový přesah a vliv na lidské dějiny. Jaká je Jeho pravá identita? Kým byl, co o sobě prohlašoval? Jaký byl cíl Jeho učení? Má nějaký význam se Ježíšem v moderní době vůbec zabývat? Tyto a mnohé jiné otázky budou předmětem následujících otázek.