Závěrečná slova

Po mnoha otázkách a mnoha zamyšleních nad velmi závažnými životními tématy přicházíme k samotnému závěru této publikace. Je velmi mnoho otázek, které si lidé mohou v souvislosti s existencí křesťanského Boha pokládat. Snažil jsem se zamyslet alespoň nad několika nejčastějšími. Přesto jsem si plně vědom, že jsem je ani zdaleka nevyčerpal. Nezmínil jsem také všechny argumenty, které lze v rámci těchto otázek použít k obraně křesťanské víry, stejně jako jsem nezmínil všechny výhrady a protiargumenty, které proti ní lidé mají.

Přes to všechno věřím, že vám tyto odpovědi poslouží alespoň jako stručný průvodce světem otázek a odpovědí o tom nejdůležitějším - smyslu lidské existence. Věřím také, že se mi alespoň částečně podařilo ukázat, že křesťanství není nesmyslným souborem biblických pohádek. Ukázal jsem, že má svůj logický a historický základ, který pevně stojí na mnoha důkazech a životních zkušenostech těch, kteří boží lásku zakusili na vlastní kůži. Možná křesťanství stále odmítáte, možná vám přišly všechny odpovědi jako nedostatečné, nebo jste v nich možná nalezli smysluplné závěry, které přijímáte jako pravdivé. Tak či onak - dnešní svět je plný instantních odpovědí a předsudků s absencí kritického uvažování. Základním smyslem této knihy bylo proto vyprovokovat vás k hlubšímu zamyšlení se nad jednotlivými otázkami a v rámci možností také rozbít myšlenkové pevnosti předsudků a nepravdivých informací, které o Bohu a křesťanství v naší společnosti kolují.

Ať už čte tyto řádky kdokoliv - věřící, nevěřící, hledající či skeptici, modlím se, aby vám sám Bůh otevíral váš vnitřní zrak, uvedl vás do své pravdy a svým jedinečným způsobem se vám dal osobně poznat. Abyste tak pocítili a poznali, že je živý, milující a odpouštějící Otec, kterému na vás záleží. Oběť Pána Ježíše má přesah i po 2 000 letech. Tento přesah může být skutečností i pro vás.

Nikdo vás nemůže donutit uvěřit, ani já, ani tyto odpovědi. V konečném důsledku se jedná o boží dar a milost. Přes to všechno se jedná také o naše vědomé rozhodnutí. Pokud stále nedokážete věřit, pokuste se Boha oslovit přímo. Řekněte mu bez zastírání, jak věci vidíte vy, a s pokorou Jej požádejte o to, aby vaše postoje změnil. Pokud se vás svým jedinečným způsobem dotkne a vy Jej takto osobně zakusíte, pochybnosti se samy rozplynou jako pára nad hrncem i se všemi otázkami.

Dejte si však pozor na skutečnost, aby se neustálé otázky a pochybnosti vůči křesťanství nestaly pouhou "kouřovou clonou" kryjící skutečnost, že se ve skutečnosti Bohu vydat nechcete a vlastně ani nechcete, aby existoval...

Přeji vám všechno dobré.

Pokud jste pročetli více odpovědí, nebo snad celou knihu, budu vděčný za vaši zpětnou vazbu, dojem a reakci. Co vás oslovilo? Změnili jste nějak pohled na Boha a křesťanství? S čím naopak nesouhlasíte?

Váš názor uvítám přes sekci kontakt, nebo také v dotazníku viz níže - děkuji za něj.


Máte-li zájem, vyplňte prosím také krátký dotazník, který se týká kvality těchto stránek! DĚKUJI