Bůh a věda

Odpovědi na otázky spojené s vědou, evoluční teorií apod.

Když přijde na téma vztahu vědy a víry, má většina české populace zažitý názor, který lze shrnout slovy "věda vyvrátila existenci Boha". Dokonce i mnoho vědců tvrdí, že jediným původcem pravdy je věda a všechno ostatní jsou pověry, víra či pouhé názory. Pokud prý chceme věřit v Boha, musíme odložit logické a kritické uvažování a zavírat oči před mnoha důkazy, které naši víru vyvracejí. Jestliže se někdo ke své víře veřejně přihlásí, nezřídka je označován za tmáře, zaostalce, nevědeckého člověka a popírače pokroku. Pokud se naopak něco prohlásí za "vědecké", lidé to vnímají jako magickou formulku, která dodává danému tvrzení punc věrohodnosti.

V následujících otázkách bych se proto rád zaměřil na oblast vědeckého bádání podrobněji. Rád bych vysvětlil, proč si myslím, že věda nejen že neodporuje křesťanské víře, ale že ji přímo podporuje a je s ní plně v souladu. V neposlední řadě - přestože vztah vědy a víry není nutně podmíněn evoluční teorií, je evoluční myšlení velmi silně zakořeněno v celé západní společnosti a má velkou zásluhu na všeobecném odpadnutí od víry v Boha. Proto chci i této teorii věnovat velkou pozornost.

Dodávám také, že se v následujících odpovědích mj. mísí reakce na otázku vzniku života a evoluční teorii, jako takovou. Nejedná se o důkladnou studii různých jiných možností, jak daný jev/problematika může být vysvětlen. Text se snaží primárně reagovat na danou otázku či pochybnost, která se skrývá za danou otázkou. Cílem je poukázat:

a) na racionální předpoklady existence inteligentního stvořitele světa a života

b) poukázat na nesmyslná tvrzení o evoluci, která jsou používána jako důkazy "jediné správné a tisíckráte dokázané" teorie (a která mylně v mnoha případech u lidí evokují zbytečnost či naopak vyvrácení existence Boha

A ačkoliv je evoluční teorie z definice spíše o procesu vývoje života z již živého, zaměřuji se především na evoluci jako celek - tedy z celkového pohledu, včetně vzniku života. Není-li totiž život, o žádné evoluci nemůže být řeč.