Bůh a věda

Odpovědi na otázky spojené s vědou, evoluční teorií apod.

Když přijde na téma vztahu vědy a víry, má většina české populace zažitý názor, který lze shrnout slovy "věda vyvrátila existenci Boha". Dokonce i mnoho vědců tvrdí, že jediným původcem pravdy je věda a všechno ostatní jsou pověry, víra či pouhé názory. Pokud prý chceme věřit v Boha, musíme odložit logické a kritické uvažování a zavírat oči před mnoha důkazy, které naši víru vyvracejí. Jestliže se někdo ke své víře veřejně přihlásí, nezřídka je označován za tmáře, zaostalce, nevědeckého člověka a popírače pokroku. Pokud se naopak něco prohlásí za "vědecké", lidé to vnímají jako magickou formulku, která dodává danému tvrzení punc věrohodnosti.

V následujících otázkách bych se proto rád zaměřil na oblast vědeckého bádání podrobněji. Rád bych vysvětlil, proč si myslím, že věda nejen že neodporuje křesťanské víře, ale že ji přímo podporuje a je s ní plně v souladu. V neposlední řadě - přestože vztah vědy a víry není nutně podmíněn evoluční teorií, je evoluční myšlení velmi silně zakořeněno v celé západní společnosti a má velkou zásluhu na všeobecném odpadnutí od víry v Boha. Proto chci i této teorii věnovat velkou pozornost.