Bible

Otázky spojené s důvěryhodností Knihy knih

Bible, Bohem zjevená vůle pro člověka, všeobecně známá pod označením "Kniha knih". Neexistuje známější, prodávanější a překládanější kniha v dějinách naší planety. Po celá staletí inspiruje umělce, provokuje skeptiky a dává naději těm, kteří rozpoznávají význam pomíjivosti člověka. Pro věřící představuje nenahraditelnou životní oporu, pro jiné je ovšem kamenem úrazu. Snaží se ji zlehčovat, zpochybnit a odejmout jí jakýkoliv nárok na autoritu mluvit do našich životů. Zvláště v posledním století čelila Bible nespočetným útokům na její autoritu a hodnověrnost. Tyto útoky však nepřicházejí pouze z řad skeptiků, ateistů a odpůrců křesťanství, nýbrž stále častěji také z řad těch, kteří se považují za křesťany.

Kde kdo Bibli soudí, aniž by o ní něco věděl (kdysi jsem nebyl jiný...). Když se zeptáte takového člověka, proč ji nepřijímá, uslyšíte často pouze naučené fráze nějakých tendenčních a kontext postrádajících argumentů. V lepším případě pak recenze, které psali lidé, v jejichž zájmu je, abyste Bibli či Biblické příběhy zavrhli nebo pochopili špatně. "Bible je plná omylů, historických nepřesností, plná protiřečících si tvrzení, zmanipulovaná hamižným kněžstvem, vyňali z ní učení o reinkarnaci...". Tato tvrzení jsou pouze zlomkem z těch, které lidé křesťanům předhazují. Když je však slušně požádáte, aby uvedli alespoň tři údajné rozpory, nepřesnosti či omyly, často nejsou schopni uvést ani jediný. To jenom dokazuje, že jsou v povědomí naší společnosti zakořeněny ničím nepodložené předsudky a protikřesťanská ideologie. Netvrdím, že v Bibli nejsou žádná obtížná místa ani zdánlivé rozpory (k tomu všemu se dostaneme), narážím však na skutečnost, že lidé odmítají něco, o čem nic nevědí a co ani poctivě zkoumat nechtějí.

V nadcházející sérii otázek bych se proto rád zaměřil na osvětlení nejdůležitějších problémů, které jsou s Biblí spojeny. I zde však zdůrazňuji, že se jedná o velmi obsáhlé téma, na které je sepsán nespočet knih. Proto tyto odpovědi berte spíše jako podnět k dalšímu studiu a hledání Pravdy.

Jednotlivé otázky

Vyberte si tu, která vás nejvíce zajímá...