37. otázka - Bible je plná násilí a zla, jak by mohla být od Boha?

Pokud budete číst Starý zákon, určitě vám neunikne mnoho zla, smrti a utrpení, jímž je prodchnuto mnoho jeho stránek. Není snad Bůh láska? Nemělo by tam být více "medových" slůvek, romantických a láskyplných božích slov?

Žel, není tomu tak. S jistou nadsázkou bychom mohli Starý zákon označit za všeobecnou kroniku starověkého světa, která zachycuje realitu lidské vzpoury proti Bohu se všemi jejími následky a v celé její nahotě. Obecně lze proto konstatovat, že násilí popsané v Bibli je pouze záznamem toho, co se událo.

Všeobecná rebelie proti Bohu má své odvěké následky, mezi které můžeme zařadit jakoukoliv lidskou zkaženost, od touhy po moci, nadvládě přes pýchu a sobeckost až po zálibu v ničení a zabíjení. Toto je realita lidstva. Tato realita nebyla aktuální pouze v době Starého zákona. Stačí se rozhlédnout kolem sebe a uvidíme ji v každém století, včetně toho našeho. Lidé jsou zlí, zvrhlí, vraždí se, nenávidí se, znásilňují se, podvádějí se, okrádají se, snaží se navzájem vyhladit. To je realita, ať se nám to líbí, nebo ne. Nelze obviňovat pamětníka holocaustu z toho, že ve své knize vzpomínek zmiňuje příliš mnoho zla a násilí. Ani to neznamená, že musíme autora odmítnout a označit za zlého. Podobné je to i s biblickými záznamy. Bůh zaznamenával svoji vůli a své jednání s izraelským lidem v kontextu všeho zla, zkaženosti a násilí, které bylo v jeho okolí, ale i v jeho středu. Proto je tento popis často velmi těžce čitelný a obsahuje mnoho zla a bojů. Je však důležité si uvědomit, že ne vše, co je v Bibli napsáno, je boží vůlí! Velmi často nechává pouze zaznamenat události, které se staly, nebo i nepravdivé výroky, které vyřkl někdo jiný.

"Boží slovo je přesné zobrazení lidí a událostí tak, jak jsou, a ne jak by měly být. Ale člověk by si přál, aby byla pozornost zaostřena na jeho "lepší stranu". [20]

Bůh nám proto otevřeně předkládá jak osobní pády největších biblických hrdinů, tak války a různé zrůdné činy na úrovni kmenů a národů. Dočteme se proto o Abrahamově podvodu, Davidově vraždě a cizoložství, Petrově zbabělosti a jiných činech, které sami odsuzujeme. Bůh tyto činy neschvaluje, naopak ukazuje, jak moc jsou destruktivní.

Podívejme se na celou problematiku ještě z jiného pohledu. Co potřebujete k tomu, abyste vykreslili světlo? Jak zvýrazníte bílou barvu nebo nádherné diamantové šperky vystavené ve výloze klenotnictví? K tomu, abyste vystihli absolutní nádheru, dobro a světlo, musíte použít kontrast. Abychom nejlépe vykreslili světlo, musíme jej dát do kontrastu s tmou. Aby vynikla bílá barva, musíme ji zdůraznit barvou černou. Pokud chceme účinně prezentovat šperky, obvykle je vystavíme na černém pozadí, na kterém nejlépe vyniknou.

Proč tohle všechno zmiňuji? Poselství Bible je především o Ježíši Kristu, který je ztělesněním milujícího a odpouštějícího Boha. Ježíš je absolutním světlem, nádherou, láskou a dobrotou. Když se na to podíváme z tohoto úhlu pohledu, pochopíme, že ve vší té beznaději nalézáme naději, ve vší nenávisti nalézáme odpuštění, v násilí nalézáme milosrdenství a ve ztracenosti lidské duše nalézáme jistotu. Nezapomínejme, že Bůh všechno zlo nechal dolehnout i na Ježíše. Není mu lhostejné, bere jej velmi vážně. Proto můžeme všechno utrpení a negativismus v Bibli považovat za černý podklad, na kterém vyniká a září vzácný šperk - živý Bůh, Ježíš Kristus.

Závěrečné shrnutí

Starý zákon obsahuje skutečně velmi mnoho zla, válek a lidské bolesti. V podstatě lze říci, že Bůh zjevuje svoji vůli a sám sebe právě v kontextu lidské zkaženosti, která byla ve starověké době extrémní. Bere naši vzpouru se všemi jejími následky zcela vážně a bez okolků ji vykresluje. Stále však zdůrazňuje, že vše není ztraceno a existuje naděje - záchrana v Jeho Synu, Ježíši Kristu.