50. otázka - Byl Ježíš ženatý?

Ohledně Ježíše a Jeho života existuje spousta otázek, kterým se však nemáme prostor věnovat. Mezi nimi vyniká jedna, která se týká Ježíšovy lidské stránky, konkrétně sexu a manželství. K této otázce bych se přece jen rád, alespoň krátce, vyjádřil. Měl Ježíš manželku? Někteří lidé se snaží tvrdit, že ano. Vždyť to je normální. Byl to "jenom" člověk, řeknou někteří. Na sexu přece není nic špatného.

Tuto myšlenku celosvětově popularizoval především román Dana Browna Šifra mistra Leonarda, který se pod rouškou autentičnosti snaží vyvolat dojem, že se církev Ježíšovu aférku snaží po staletí ukrývat. Jindy zase kolují internetovými portály zprávy, které poukazují na existenci jakýchsi nejasných starodávných fragmentů textů naznačujících, že Ježíš miloval nějakou ženu (nejčastěji je tento vztah připisován Marii Magdalské).

Nebudu se podrobně zabývat jednotlivými důkazy a logickými rozpory těchto teorií. Řeknu k tomu pouze následující:

  • Tento mýtus nemá žádný teologický, historický ani biblický základ.

  • Tuto informaci nelze najít a věrohodně dokázat z žádného věrohodného existujícího historického záznamu.

  • Pokud by byl Ježíš skutečně ženatý, Bible by nám to řekla (alespoň v náznaku). O něčem tak významném by jistě nemlčela.

  • Jediný náznak, který by (při velmi velké představivosti a patřičném znásilnění textu) mohl tyto domněnky podporovat, existuje v několika málo gnostických evangeliích (apokryfy), o kterých jsme si již dříve řekli, že jsou nevěrohodné a v mnoha případech byly shledány jako padělky.

  • Skutečnost, že někdo v historii něco napsal, ještě neznamená, že měl pravdu a nepsal danou informaci s úmyslem lhát. Bible sama obsahuje mnoho varování a náznaků ukazujících, že jsou lidé, kteří se snaží obraz o Bohu a Ježíši překroutit a deformovat. A tak to také nalézáme v různých apokryfech, jejichž věrohodnost se pravým biblickým pramenům nevyrovná.

  • Co se týče populárního díla Dana Browna, je toto dílo nepřesné, vymyšlené a v mnoha detailech přibarvené. Smutné ovšem je, že se tváří jako autentické a takto jej spousta lidí neznalých faktů přijímá.

  • Je nasnadě otázka, kam vedou tyto snahy Ježíše "odbožštit". Pokud ztratíme obraz dokonalého Boha žijícího čistým životem, pak se z Jeho osoby vytrácí onen závan výjimečnosti a svatosti Bohu tak vlastní...

Závěrečné shrnutí

Jakkoliv je tato myšlenka (a jí podobné) nepodložená, vysoce spekulativní a nevěrohodná, nachází mnoho živné půdy v lidských myslích. Kdo však zkoumá a posuzuje tuto otázku bez předsudků, musí závěr o Ježíšově vztahu a manželství na základě dostupných historických důkazů zavrhnout.