91. otázka - Je vyvolávání duchů nebezpečné?

Dostáváme se k dalšímu, velmi populárnímu a oblíbenému odvětví okultismu - spiritismu. Ačkoliv má vícero podob a odstínů, lze jej definovat jako snahu kontaktovat mrtvé či jiné duchovní bytosti. Moderní spiritismus je relativně mladý (19. století), snaha kontaktovat mrtvé je však známa od nepaměti. A není se čemu divit. Snad každý zažívá tu děsivou tíhu - smrt. Lidé, které tolik milujeme, tu dnes jsou a zítra být už nemusí. Tolik nám chybí, umíráme žalem, toužíme s nimi být, alespoň naposled slyšet jejich hlas, vyříkat si s nimi neurovnané vztahy, vědět, jak se mají. Vedle toho existují tisíce příběhů (znám z vlastní rodiny) o tom, že se údajný zemřelý ukázal některému členu rodiny, nebo se v okamžiku jeho smrti udály podivné jevy (spadne obraz ze zdi, zastaví se hodiny, rozsvěcejí se lampy apod.). Jindy se třeba staří manželé domluví na znamení, které si dají po své smrti - pokud "něco po smrti je", přijdou a smluvené znamení učiní.

Mnoho lidí se proto na základě těchto zjevení a úkazů obrátilo ke spiritistické praxi. Je to možné? Umožňuje duchovní svět kontakt s těmi, kteří nás ve smrti předešli? A pokud ano, jsou pokusy o navázání těchto kontaktů bezpečné?

Lidé se snaží vysvětlovat zážitky a jevy spojené se spiritistickými seancemi různě. Počínaje těmi, kteří věří, že komunikují s dušemi zemřelých, přes ty, kteří tvrdí, že se jedná pouze o naše nevědomí, případně jakési informační pole, až po skeptiky, kteří vše vysvětlují halucinacemi či podvody. Pokud se pak podíváte na všechny tyto jevy ve světle bible, opět nám bude zřejmé "odkud vítr vane".

Za jakých okolností a jak vyvolávání probíhá?

Populární pro tyto seance jsou místa, kde údajní duchové nejčastěji sídlí - místa nepřirozených úmrtí, hřbitovy, hrady, stará stavení, apod. Někteří vyvolávání duchů vyhledávají ze zvědavosti, jindy seance doporučují někteří alternativní léčitelé, kteří věří, že mnohé naše problémy či nemoci jsou způsobeny lpěním na zemřelých, čímž jejich duše nechceme pustit "na druhou stranu". Proto nám způsobují problémy a je nutné je "propustit". V neposlední řadě pak lidé ke spiritismu přistupují v případech tzv. poltergeistu (harašící duch), který se v domech projevuje pohybem nábytku, zvláštními zvuky a jinými nepřirozenými jevy.

Motivů pro tyto strach nahánějící aktivity je mnoho, stejně jako způsobů jejich realizace. Několik lidí se např. shromáždí u kulatého stolu, zvolí si tzv. médium, skrze které má přivolaný duch komunikovat, a při zapálené svíčce provádějí různé rituály přivolání. Používají se k tomu rozličné předměty, např. spiritistické tabulky, skleničky apod. Po přivolání ducha upadne médium zpravidla do transu, který může být doprovázen různými nezvyklými tělesnými projevy, zvuky, mluvením jiným hlasem, ale i nadpřirozenými jevy (levitace a padání nábytku, děsivé zvuky, prudká změna teploty v místnosti apod.). Poté se přihlásí nějaký "duch", který odpovídá zúčastněným na pokládané otázky. Onen zdánlivý duch podává mnohdy informace, které médium nemůže znát, čímž si u zúčastněných získává důvěru. Na závěr této seance se duch tzv. "odvolá" a ta je ukončena.

Jak se na to dívají křesťané?

Otázka by měla být položena jinak - jak se na toto dívá samotný Bůh? Ten říká:

"Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh." Leviticus 19:31

Odpověď je i zde nekompromisní - Bůh toto jednání na mnoha místech jednoznačně zakazuje. Na základě svědectví bible, ale i mnoha osobních zkušeností bývalých i současných spiritistů můžeme docela spolehlivě konstatovat, že se za těmito jevy skrývá stejný démonický svět, který má hlavní slovo v magii a okultismu. Uvedu pro podporu tohoto tvrzení několik postřehů. Budu používat výroky a rady samotných esoteriků (tedy nekřesťanů), nikoliv pouze náboženských spisů. V jedné diskuzi jeden z nich přiznal:

"Vyvolávat duchy nedoporučuji. S největší pravděpodobností se ti povede vyvolat jen nějakého démona, co se za ducha bude akorát vydávat."

Zkušení spiritisté jsou si moc dobře vědomi, že bytosti, které s námi komunikují, jsou často velmi nebezpečné. Přesto věří, že jsou mezi nimi i bytosti dobré, jen je potřeba použít tu správnou techniku a mít ty správné ezoterické znalosti pro jejich bezpečné vyvolání. Neuvědomují si však, že žijí v klamu, a to i v případech, kdy se jim podařilo vyvolat "hodného" ducha. Pojďme se podívat na několik důvodů, proč je spiritismus velmi nebezpečná hra.

1) Mrtví nemohou komunikovat

Pokud člověk zemře, pak jeho nehmotné já dále existuje, je mu však Bohem odepřeno svobodně existovat ve smyslu další nerušené existence s možností kontaktovat tento svět. Naopak, démonická bytost potřebuje před Bohem reálnou záminku k tomu, aby mohla vstoupit do komunikace s člověkem. Ideálním případem je právě spiritistická seance, kdy jej přivolá sám člověk. Tím démoni získávají právo vstoupit do života účastníků seance a především tzv. média. Skrze média tedy nekomunikují mrtví, ale démoni, kteří se za ně vydávají.

2) Bůh tuto praxi zakazuje

"Řeknou vám: "Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají." Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Na živé se má ptát mrtvých?" Izajáš 8:19

Existuje více biblických míst, na kterých Bůh kontaktování mrtvých nekompromisně zakazuje. Naopak - volá nás k tomu, abychom se ptali Jeho samotného a pouze s Ním řešili naše životní situace a okolnosti. Nabízí nám chápající a láskyplnou náruč, nechce, abychom hledali náhražky jinde - ví totiž, že jsou pro nás smrtící pastí.

3) Informace o mrtvých mají i démoni

Mnozí léčitelé, okultisté i spiritisté si získávají často nekritickou důvěru lidí právě proto, že disponují informacemi, které sami nemohou vědět. Mají tedy znalosti o nás samotných nebo o těch, na které jsme se přišli doptávat. Uvědomme si, že zde máme co do činění s nesmírně inteligentními bytostmi, které existují mimo náš prostor a čas. Vědí o nás i našich zemřelých předcích vše podstatné. Vedle toho velmi dobře odhadnou, jakou odpověď nám podstrčit, abychom jim uvěřili, že mluvíme skutečně se svým blízkým. Démon se snaží vzbudit důvěru a snaží se vás vlákat do intenzivnějšího kontaktu, který může vyústit v těžké posednutí. Démonický vliv však máte na krku pravděpodobně ihned, jakmile se "úspěšné" seance zúčastníte.

4) Zdánliví duchové lžou

Když porovnáváte tvrzení těchto "duchů" s realitou, často zjistíte, že lžou, nebo si z vás utahují. Nechejme promluvit samotné spiritisty:

"Také vás může navštívit duch šprýmař, neberte vážně vše, co vám tabulka řekne."

"Pamatuji si na seance, kdy sklenička jezdila jako namydlená, avšak duch si z nás pouze utahoval a vymýšlel si. To se stává dost často..."

5) Ovoce seancí je často velmi hořké

Účast na spritistických seancích je někdy doslova hazardem s vlastním životem. Velmi mnoho lidí se přímo při seanci zbláznilo a skončilo na psychiatrii. Mnohem více dalších však překvapují problémy různého druhu později. Někdy mají lidé náhlé deprese, slyší zvláštní zvuky, mají nepopsatelný pocit stísněnosti, noční můry, zjevují se jim duchové a straší je, spadají do různých závislostí, jsou puzeni k sebevraždě apod. Jindy se démonický vliv projevuje např. zatemněním mysli vůči božímu evangeliu. Účastníci spiritismu, ale i ostatní okultisté jsou pak často téměř imunní vůči dobré zprávě o Pánu Ježíši Kristu. Je známo více případů, kdy se tito lidé chtěli odevzdat Bohu, ale nešlo jim to. Dokonce se nemohli modlit, "něco" je ovládalo a nedovolilo jim to. Negativních důsledků otevření se démonickým bytostem je velmi mnoho. Od těch mírnějších až po velmi závažné. Vždy záleží na mnoha okolnostech, moci spiritisty a míry otevřenosti těch, kteří se spiritismu účastní. Abych podtrhl své varování, přikládám opět varování od samotných okultistů:

"Vyvolávání duchů není žádná obyčejná hra. Je to souboj s duchy zemřelých. Může se stát, že se ti vše vymkne z ruky a ty už se pak do smrti nezbavíš duchů, kteří ti budou otravovat život, v horším případě i tvoje zdraví."

"Pokud nevíš, co děláš, pak to nedělej. Práce s entitami je v magii nejvíce riziková oblast. V lepším případě se ti to nepovede. V horším případě si vytvoříš spojení, kterýho se jen tak nezbavíš, a noční můry můžou být jenom začátkem."

"Vyvolávání duchů je velice nebezpečná záležitost...Řešila jsem ve své praxi už nejeden případ, kdy si na sebe takhle holky přitáhly pořádný problém. Většinou totiž s lidmi komunikují ty nejnižší duchovní bytosti, které se vydávají za jiné... A často pak také s těmi, kdo je vyvolávají, zůstávají a způsobují jim problémy nebo je zavedou na špatnou cestu. Dokáží vám nějakým nesmyslem, že vědí více nežli vy, a pak už vám budou jen vesele lhát a budou z vás mít velkou legraci. A onen člověk to vůbec nepozná. To v tom lepším případě. V tom horším může člověka takový přivolaný duch ohrožovat na zdraví nebo nutit k sebevraždě."

Tito okultisté se domnívají, že je potřeba toto řemeslo zvládat a je nutné duchy správně odvolat. To vše je ovšem klam, žádné odvolání v okultním slova smyslu neexistuje. Démon může lživě upustit od nátlaku a na nějakou dobu odejít, později ale přijde a vyvolá problémy, které si však s jeho prvním vlivem často vůbec nespojíme. Spiritismus je tedy jedním z mnoha satanových podvodů.

V okultní literatuře se nedočtete, že vysvobození a úplná svoboda od negativního vlivu jsou možné - skrze oběť Pána Ježíše Krista. On sám je hlavou všech mocností a sil, On dokáže zpřetrhat jakákoliv pouta, prokletí a démonické posedlosti. On je řešením pro ty, kteří byli spiritismem podvedeni. Více o vysvobození z démonické svázanosti v otázce č. 99.

Proč až v 19 století?

Někoho může zajímat, jaký je důvod toho, že satan přišel s touto taktikou až v polovině 19. století. Ve skutečnosti komunikovali lidé s duchovním světem od nepaměti, nicméně k tomu bylo většinou zapotřebí (černé) magie. Nyní však tato podmínka odpadá - spojení lze navázat i tehdy, když jste třeba ateistou. Možná se jednalo o reakci na novou vlnu materialismu, která tehdejší svět začala ovládat. Lidé pod vlivem přicházející evoluční teorie a různých filozofií oslavujících hmotu přestali v duchovní svět věřit. Démoni proto ztráceli "klientelu", protože lidé přestali čarodějnice navštěvovat a přizpůsobili se. Forma jiná, podstata stále po tisíciletí stejná...

Závěrečné shrnutí

Vyvolávání duchů je velmi nebezpečnou duchovní činností, při které získávají démoni díky klamu právo působit v životě účastníků seancí. Někdy mohou dokonce i pomoci, vyberou si za to však hořkou daň. Bůh nám nabízí jinou cestu - ptejme se Jeho a hledejme naplnění všech potřeb pouze u Něj, nedoptávejme se mrtvých.