96. otázka - Může křesťan chodit k léčitelům?

V minulých otázkách jsme si blíže nastínili, co se skrývá na pozadí populárních metod alternativní medicíny. Ukázali jsme si, že se velmi často nejedná o přírodní či vědecky uchopitelné metody, nýbrž o čistokrevné náboženství a praktické aplikace různých spirituálních filozofií. A právě takové metody používají mnozí léčitelé.

Pro ilustraci si uveďme, jak může taková návštěva léčitele probíhat. Po příchodu jste nejprve nějakým způsobem diagnostikováni (pomocí rukou, kyvadla, zhodnocením stavu vaší aury, rozhovorem apod.). Nezřídka kdy obdržíte o vás samotných nějaké pravdivé informace, které léčitel nemohl sám ze sebe znát, čímž si získá vaši důvěru. Poté dochází k samotnému léčení. Je-li potřeba, docházíte častěji, nebo vás léčitel uzdravuje na dálku. Léčitelé své schopnosti často dědí po svých předcích, což je ve své podstatě tzv. generační prokletí. Čím delší rodinná léčitelská historie, tím hlubší démonická svázanost a následkem toho také účinnější schopnosti.

Jak to funguje z křesťanského pohledu?

Aby satan mohl získat vliv na naši mysl, musí si nás něčím získat. Nemá právo vstupovat do našich životů jen tak, kdykoliv se mu zachce. Od narození je každý člověk pod relativní boží ochranou. To je problém, se kterým démoni nejvíce zápasí. Pod moc okultismu se zpravidla nedostaneme, pokud se boží ochrany z vlastní vůle nevzdáme (byť ve většině případů nevědomky). Celý tento proces může trvat i mnoho let. Abychom se jí zřekli dobrovolně, musíme z toho mít zpravidla nějaký zisk. Satan proto často prokazuje i zdánlivé dobro a nabízí reálné výsledky. Ostatně - jinak by k léčitelům nikdo nechodil. Ať se však jedná o uzdravení, vzrušení, neobvyklé schopnosti nebo prestiž, přicházíme pro uzdravení či moc k nečistému zdroji. Tím si odnášíme démonický duchovní vliv na naši psychiku, charakter i život. Když potom člověk od léčitele odchází, nebo třeba s léčitelskou praxí přestává, spustí tím velmi často sérii velmi zvláštních "náhod" a negativních následků ve svém životě. Je to tím, jak se dostává do hlubšího duchovního svázání - ti, kteří svazují, jej nechtějí pustit ze své moci...

Již zde tedy můžeme prohlásit, že by žádný křesťan (a samozřejmě v rámci ochrany svého duchovního zdraví ani nekřesťané) tyto léčitele navštěvovat neměl, jinak riskuje závažné následky. Jestliže totiž za těmito metodami stojí nečisté a člověku nepřátelské duchovní síly, je taková léčitelská seance vysloveným hazardem s vlastním životem. A to i v případě, že narazíte na šarlatány, kteří nemají s duchovnem nic společného. Už jenom tím, že svoji mysl úmyslně otevíráte cizím vlivům, riskujete nepříjemné následky. Ministerstvo zdravotnictví dokonce zřídilo speciální informační schránku, ve které eviduje obrovské množství stížností, ve kterých lidé popisují, jak léčitelé poškodili, či dokonce neúmyslně zabili (např. odrazováním od návštěvy klasických lékařů) mnoho svých svěřenců. Léčitelství tedy není tak bezpečnou půdou, jak se mnoho lidí domnívá. Bývalý okultista, který se zabýval i léčitelstvím, po svém obrácení varuje:

"Pokud okultista někoho "uzdraví", velice danému člověku ublíží, neboť ho dostane do vlivu démonů. Ač to bude možná znít divně, pro toho člověka by bylo lepší, kdyby zůstal nemocen."

Odpověď na naši otázku je tedy jednoznačné ne duchovním formám alternativní medicíny. V praxi je občas složité rozeznat, kam ještě člověk může zajít, aby se neocitl na nebezpečné duchovní půdě. Z toho důvodu je vhodné všechny léčebné metody blíže zkoumat. Zde vám mohou být užitečné pomocné otázky, které byly nastoleny v předchozích otázkách.

Křesťanští léčitelé

Dovolte mi se ještě jednou dotknout tématu tzv. křesťanských léčitelů. Toto téma pokládám za velmi zásadní. Důvod je hrozivě prostý - mnoha lidem stačí, aby měl léčitel ve své "ordinaci" obrázek panenky Marie a Ježíše, aby používal slovo Bůh, nebo se dokonce i pomodlil, aby uvěřili, že jsou jeho schopnosti od "pánaboha". Pokud však tito léčitelé používají okultní metody a praktiky, je to pouhá forma křesťanského spiritismu, která se Bohu hnusí. Připomeňme si zde hrozivá slova Pána Ježíše:

"Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: 'Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?' A tehdy jim prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.' "Matouš 7:21-23

Pracují tito léčitelé s postranními úmysly? Velmi často vůbec ne! Naopak, jsou upřímně přesvědčeni, že konají správnou věc, a často opravdu věří, že skrze ně koná Bůh. Dokonce nezřídka kdy poskytují své služby zcela zdarma. Jak by tedy mohli lidem škodit? Problém není v těchto lidech, ale v moci, které se nevědomky propůjčují. Jestliže je zdroj nečistý, nemůže být ryzí ani výsledek. Tito lidé jsou zkrátka a dobře oklamaní. A to včetně těch, kteří se jim svěřují do rukou. Jejich hlavním problémem je to, že neznají Boha ani Jeho vůli. Z tohoto důvodu pak snadno spolknou třpytivou návnadu, která jim slibuje harmonický, zdravý a vyrovnaný život. Jakmile však tuto návnadu spolknou, zasekne se a bez božího zásahu se jí nezbaví.

Bůh má vlastní řešení

Pokud bych zůstal u pouhé kritiky a nenabídl bych "alternativu" k alternativní medicíně, byla by má odpověď velmi ochuzena. Nyní si alespoň v několika větách přibližme boží odpověď a řešení na otázku uzdravování. Věřím, že vám při pečlivém přečtení této knihy neunikl základní smysl božího jednání s člověkem - Bůh nás miluje, záleží Mu na nás a chce komplexně řešit náš život. K tomuto všemu patří mj. také uzdravení. Apoštol Jakub píše tato slova:

"Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého." Jakubův 5:14 - 16

Společenství křesťanů, ve kterém se můžeme svobodně sdílet s našimi problémy, můžeme si navzájem pomáhat, povzbuzovat a napomínat se nebo se za sebe modlit, má pro člověka velký význam a z duchovního pohledu i moc. Bůh nenechává své děti na holičkách. Slyší naše volání a nezřídka kdy odpovídá i na prosby o uzdravení. Může se jednat o spuštění přirozených léčebných mechanismů našeho těla (které Bůh ostatně sám vytvořil), nebo dokonce uzdravení nadpřirozené. To vše Bůh umí a také dělá, pokud k Němu s upřímným srdcem a pokorou přistupujeme. Považuji však za důležité připomenout, že Bůh chce v první řadě řešit problém našeho srdce a hříchu. Jakkoliv se to možná někomu může zdát necitlivé, je smíření s Bohem a přijetí odpuštění mnohem důležitější než vyřešení fyzických problémů. Pokud proto Bůh nevyslyší naše modlitby za uzdravení, možná se zaměřujeme na problém, který je pouze zástupný, a je potřeba řešit úplně něco jiného. Nebo také přicházíme k Bohu pouze kvůli fyzickému uzdravení, ale o Něj samotného nám vůbec nejde.

Především chci tedy zdůraznit, že Bůh má pro život člověka komplexní řešení. Chce uzdravit nejen naše tělo, ale také našeho ducha, naši psychiku, náš životní styl a celou naši osobnost. Chce také vyřešit otázku našeho oddělení od Něho samotného. Démoni mohou nabídnout chvilkové tělesné, nebo psychické uzdravení, vždy si však vyberou krutou daň. Pouze u Boha lze nalézt hluboké vnitřní naplnění a pokoj. A to např. i navzdory fyzickým onemocněním, do kterých nám dává sílu k boji. Hledáte-li pomoc, uzdravení a naplnění ve svém životě, nebo pouze porozumění, vězte, že je zde Bůh, u kterého lze toto všechno získat.

Závěrečné shrnutí

V rámci alternativního léčitelství existuje velmi mnoho různých metod a způsobů, jak přistupovat k našim nemocem a problémům. Ukázali jsme si, že velká část léčitelů používá metody, které jsou založeny na protikřesťanských filozofiích, a víra v jejich účinky je do jisté míry praktikováním daného náboženství či filozofie. Účastí na těchto léčitelských seancích se otevíráme vlivu démonických sil.