26. otázka - Jak vysvětlíte hluboké a nepochopitelné znalosti astrologie atd. starověkých civilizací?

Ze školních lavic, televizních dokumentů a různých konspiračních teorií můžeme tušit, že dávné civilizace nebyly až tak hloupé, jak se nám moderním lidem na první pohled může zdát. Existují dechberoucí stavby, které by se v některých případech snad ani s nejmodernější technologií nepodařilo s takovou přesností postavit. Vedle toho se nalézají mnohé záhadné artefakty nebo indicie, že dávné civilizace disponovaly neuvěřitelnými technologiemi a znalostmi vesmíru. Není tedy divu, že se tyto záhady stávají vděčným tématem spekulací. Velmi často tyto skutečnosti lidé vysvětlují teoriemi o mimozemšťanech, zásahy vyspělé kultury z dávné Atlantidy nebo třeba návštěvami vyspělých kultur z budoucnosti pomocí stroje času. Knih, které vysvětlují tyto záhady, je k dispozici nespočet.

Když pominu druh záhad, které ve skutečnosti záhadami nejsou (např. podvody, nebo pouze neobjasněné, avšak nikoliv záhadné jevy), pak osobně nemám problém s tím, že existují (resp. existovaly) v rámci starověkých civilizací znalosti, stavby či artefakty, které lidé získali "ne-přirozeným" způsobem. Ostatně - bible o tom také nepřímo hovoří. Samozřejmě - bible sleduje úplně jiné záměry než vysvětlovat, kdo, kde a jak stavěl různé pohanské stavby nebo vytvářel nějaké artefakty. Přesto z kontextu jejího sdělení lze vyčíst "odkud vítr vane", když se budeme bavit o "nadpozemských" skutečnostech, které zasahovaly v historii lidstva.

Jak to tedy je?

Pozorné čtenáře možná nepřekvapí, že se zde budeme bavit o tzv. "démonech", nebo též padlých andělech. Tedy duchovních bytostech, které kdysi sloužily Bohu, vzepřely se Mu a byly od Něj odloučeny. Z tohoto důvodu se snaží různými způsoby mařit a překrucovat boží záměry. Velmi důležitou činností démonů je navazování komunikace s lidmi a jejich obelhávání. Jejich cílem je, aby lidé sloužili komukoliv a čemukoliv jinému, jenom ne Bohu. Nejedná se však pouze o záležitost starověku. Dnes je situace podobná, jen se mírně změnila jejich taktika (různé okultní a esoterické nauky, spiritismus, channeling a mnohé jiné, o kterých bude řeč v sekci o magii a okultismu).

Když se tedy na všechny tyto záhady podíváme optikou skutečnosti, že existuje duchovní svět, který do našeho světa zasahuje, pak sice zůstane mnoho zajímavých otázek typu: "Jak to udělali a pro jaký konkrétní účel?", nicméně záhada přestane být záhadou. Jakmile pochopíme, že pro démony není žádný problém předat lidským prostředníkům jakoukoliv informaci, kterou oni sami nemohou vědět (např. znalosti o astrologii, případně předání nějakých technologií), pak pochopíme i mnohé jiné souvislosti z lidských dějin. Pokud jsou totiž démoni činní už několik tisíc let, pak nejen, že jejich inteligence pravděpodobně převyšuje veškeré naše představy, oni také mají i znalosti, které přesahují naše chápání. Ať už se jedná o znalosti vesmíru, způsobů zpracování různých materiálů, fyzikálních zákonů nebo fungování lidského těla. Proto pokud se v dějinách vyskytl nějaký "nadpřirozený" úkaz, znalost či fenomén, pak je jeho zdrojem buďto Bohem řízený zásah (ty jsou často jiného charakteru než stavby artefaktů, budov či předávání tajemných znalostí), nebo zásah démonů.

Osobně nevím, které z věhlasných záhad jsou pouhými zajímavostmi, podvody, a které jsou dílem působení démonické aktivity. Věřím však, že nemusím hledat žádné mimozemšťany ani vymýšlet krkolomné teorie. Nemusím se rovněž bát tohoto druhu tajemna. Křesťanství mi v tomto poskytuje perfektní, systematickou a vnitřně konzistentní odpověď, která mi dává smysl pro všechno, co je skutečnou "záhadou".

Jako křesťan také můžu vědět, že všechno, včetně lidských dějin (jakkoliv do nich démoni zasahují), má pod kontrolou sám Bůh, který mě miluje a dává mi odpovědi, které potřebuji znát.

Na závěr malý příklad k ilustraci - záhady starověkého Egypta. Nevím sice, jak byly pyramidy postaveny, ani neznám odpověď na mnohé jiné záhady s Egyptem spojené. V bibli se však dočtu, že už Mojžíš, když chtěl vysvobodit Židy z otroctví, musel čelit faraónovým kouzelníkům, kteří za pomocí démonických sil dokázali napodobit mnohé zázraky - stejně jako konal Mojžíš. Z těchto textů je zřejmé, že v nejvyšší vládnoucí struktuře Egypta existovalo napojení na démony. Z tohoto důvodu mě pak nemůže překvapit, že tito lidé měli informace a znalosti, které přesahují naše chápání.

Závěrečné shrnutí

Úzká provázanost našeho světa s duchovním světem, ve kterém je velmi silná démonická aktivita, se velmi silně promítá v dějinách naší planety. Mnohé starověké kultury démonům sloužily (ať už vědomě či nevědomě). Démoni byli v mnoha případech informátory v oblasti použití technologií, vědy nebo biologie. Pokud se na mnohé záhady světa podíváme optikou této reality, začne nám mnoho věcí zapadat do sebe a uvidíme souvislosti, které jsme před tím na první pohled neviděli...

PřílohaVelmi populární dokumentární cyklus Vetřelci dávnověku (Antient Aliens), který vznikl v r. 2010, je mnohým lidem velmi dobře znám. Jeho hlavní myšlenka spočívá v propagaci myšlenek Ericha von Danikena a podobně smýšlejících jedinců = naši planetu navštěvují celá tisíciletí mimozemšťané a dokument o tomto přináší "důkazy" v oblasti dávnověké (i novověké) kultury, starověkých monumentálních staveb, starověkých textů a jiných záhad, na které nahlíží právě optikou jejich přesvědčení.

Dokumenty jsou rozčleněny do 7 sérií a jsou natočeny velmi působivě a přesvědčivě. Jenže, co autoři nechtěli... - v r. 2012 se objevil člověk (autor dokumentu), který si dává velmi systematickou a odbornou práci s tím, aby odhalil zcela konkrétní lži a nepravdy tohoto dokumentu. Dokument se jmenuje Antient Aliens DEBUNKED - tedy "odkaleno" či "vyvráceno".

Je velmi dlouhý, ale skutečně stojí za to, zvláště pokud jste některé díly viděli a libujete si v otázce zásahu mimozemšťanů v historii civilizací...