17. otázka - Jak by mohl milující Bůh nechat umírat miliony lidí hladem?

Problém hladu ve světě je všeobecně velmi dobře znám. Sám Ježíš v bibli předpovídá, že hlad ve světě bude předzvěstí Jeho druhého příchodu na tuto zem. Podle všeobecně známých statistik na planetě Zemi trpí hladem téměř miliarda lidí [12]. Přibližně 30 milionů z nich ročně hladu podlehne [13]. Nabízí se zde otázka: "Kde je Bůh?". Jak se milující Bůh může dívat na tolik utrpení? Pokud existuje, proč je nezachrání? Copak mu na nich nezáleží? Zní to logicky, že? Možná však pouze do doby, než si uvědomíme, že samotná existence hladu je ve velké míře zaviněna právě naší vzpourou proti Bohu a Jeho řádu.

Chci vám nabídnout pár podnětů k přemýšlení. Nutně se zde budu dopouštět určitého zobecňování a zjednodušení. Věřím ovšem, že základní myšlenka skryta nezůstane. Rád bych začal informací, kterou uvádí na svých stránkách např. nadační fond Krmte hladové. Tento charitativní fond (jako mnoho dalších) zajišťuje pomocí darů potravu pro tisíce hladovějících dětí. Kolik si myslíte, že činí měsíční náklady na jídlo pro jedno hladovějící dítě v Africe? Místo od místa je to sice různé, v některých lokalitách to však činí pouhých 120 Kč! Tedy v přepočtu na den neuvěřitelná a směšná částka 4 Kč za to, aby jedno dítě dostalo svůj denní příděl základních potravin a nezemřelo. OSN toto potvrzuje a stanovuje přibližné náklady na denní příděl jídla pro 1 osobu na cca 6,5 Kč! [14]

Obhospodařování a efektivní využívání peněz získaných z charitativních darů ve světě je samozřejmě komplexnější, složitější a má spoustu úskalí. Samotné pumpování prostředků chudým zemím mnoho nepomůže. Dokud je někdo nenaučí, jak se postavit na vlastní nohy nebo dokud se nezmění politické podmínky v dané zemi, lidé budou stále hladovět (a případnou podporu často zneužívat). Smyslem je však poukázat na skutečnost, že i takto (pro nás směšné) částky rozhodují o životě mnoha lidí. Kam tím vším mířím a co to má společného s Bohem?

Níže uvedená fakta jsou pouhým zlomkem smutných a alarmujících skutečností.

1) EU a přístup k potravinám

Na celém světě se vyhodí nebo znehodnotí až jedna třetina všeho vyprodukovaného jídla (v Evropě připadá na jednu osobu přibližně 100 kg vyhozeného jídla za rok) [15].

2) Je pro chudé vůbec nějaké jídlo?

Jídlo, které se během jednoho roku vyhodí v Evropě a Severní Americe, by nakrmilo všechny hladové lidi světa téměř třikrát!

Zajímavá je také informace ze stránek OSN: 

"Pouhá týdenní dávka celkových dotací na zemědělství ve vyspělých zemích by stačila pokrýt veškeré náklady potřebné na celosvětovou potravinovou pomoc." [14

3) Záměrná likvidace potravin, aneb byznys je byznys...

Po celém světě se záměrně ničí miliony tun potravin. Například proto, aby neklesala jejich cena na trzích. Jindy se likvidují proto, že nemají třeba ideální tvar.

4) Nesmyslný konzum, hazard, falešné hodnoty luxusu

Víte, kolik lidí na světě si kupuje naprosto, ale skutečně naprosto zbytečné a s lidským rozumem hraničící zbytečnosti? Kolik stovek miliard se ročně protočí ve světových kasinech? Kolik stovek miliard utratí lidé za drahé a zbytečné luxusní kabelky, hodinky a jiné módní doplňky? Vzpomeňte si na 4 Kč nákladů na jedno hladové dítě. Víte, kolik dětí byste nakrmili jedinou takovou (promiňte mi ten výraz) pitomou luxusní kabelkou, která stojí třeba 30 000 Kč?

5) Umění, uměle vytvořené a nesmyslné hodnoty

Nechci se zde dotknout umělecky založených jedinců, neboť se sám považuji za "uměleckého barbara". Nezpochybňuji fakt, že existuje velmi mnoho krásných a hodnotných uměleckých děl, které mají vysokou kulturní hodnotu. Snad mi však prominete, když označím velké množství tzv. uměleckých děl za naprosto nesmyslné čmáranice, rovnající se výsměchu lidskému rozumu. Ne tedy samotné obrazy, ale hodnoty, které jsou jim připisovány. Tyto "obrazy" a díla jsou často draženy a nakupovány za astronomické částky, které v přepočtu na koruny činí desítky milionů, nebo také desítky miliard! Ať se na mě nikdo nezlobí, ale za jedno jediné toto dílo byste mohli nakrmit statisíce hladovějících! Za jedno jediné dílo! A kolik takových děl existuje?...

6) Modlářství jménem krása a tělo

Kolik stovek milionů se vyhodí na tzv. "kult těla", kdy lidé promrhají div ne celé své jmění na to, aby mohli vylepšit svoji postavu, která stejně časem sejde! Zde si doplňte různé plastické operace, vitamínové doplňky, kosmetiku apod.

7) Potřebujeme vše, co nakupujeme?

Rozmařilý život většiny západní populace, kdy utrácíme za věci, které nepotřebujeme, není snad třeba ani zmiňovat. Viníků je mnoho. Od reklamy, která nám podsouvá, že potřebujeme věci, které jsou naprosto zbytečné, přes lidskou zkaženost projevující se v korupci až po lidskou závist a touhu mít něco lepšího než ostatní.

Všechny body, které jsem zde namátkou zmínil, jsou samy o sobě extrémně závažné. Poukazují na to, že vyspělá konzumní společnost rozmařile hýří důležitými zdroji a užívá si potravinového luxusu, zatímco stovky milionů lidí trpí hladem. Chci však zmínit ještě jeden bod. Ve srovnání s ním je všechno plýtvání a rozhazování, které jsem uvedl v předchozích sedmi bodech, pouze "drobnost" a "nestojí ani za řeč".

8) Války, zbrojení, armády

Jeden z největších kanálů (ne-li největší), kterým protékají nepředstavitelné částky světových financí, je zbrojení. Kdybychom měli k dispozici všechna čísla, kolik prostředků je vynakládáno na tuto oblast, jsem přesvědčen, že by se nejednomu z nás udělalo velmi nevolno. Tento bod shledávám natolik závažným, že ani neumím nalézt slova, kterými bych chtěl jeho důležitost podtrhnout. Pokud jsme si v druhém bodě uvedli, že by objem zbytečně zničených potravin EU a Severní Ameriky nakrmil všechny chudé světa 3x, pak jsem přesvědčen o tom, že náklady na jednu jedinou moderní válku (např. v Iráku) by zajistily živobytí pro celou planetu mnohonásobně vícekrát! Máte představu, kolik stovek milionů dolarů stojí jedna jediná moderní stíhačka? Peníze za jednu takovou stíhačku by královsky nakrmily desítky milionů hladovějících! A co tanky? Bomby, rakety, atomové bomby, pušky, vojenská vozidla? Kdyby se sečetly náklady na veškeré zbraně světa, získali bychom takové číslo, které bychom neuměli ani vyslovit, natožpak k něčemu přirovnat!

Shrnutí výše uvedených příkladů:

Nepochopte mě prosím špatně! Jsem si vědom, že mnohé z těchto příkladů jsou zjednodušené a samotná realizace toho, aby se potravinová pomoc efektivně dostala k lidem, je velmi složitá. Masové řešení by přineslo spousty problémů a dalších nákladů. Žel, jsem si také vědom toho, že je v dnešní zlé době nutné mít alespoň nějakou armádu k tomu, aby se mohly státy v případě napadení bránit. Nechci ani nikoho vybízet, aby ihned rozdal všechny své peníze chudým. Nevidím problém v tom, když si občas zajdu do kina, ke kadeřnici, když si jednou za čas zajdu do dobré restaurace nebo si občas koupím něco pro radost. O tom tady řeč není.

Všechno toto jsem však uváděl, abychom si uvědomili následující fakt:

Lidstvo (převážně jeho vyspělá část) disponuje tak obrovským množstvím prostředků a zdrojů, že pokud by se všichni lidé společně rozdělili a respektovali Bohem stanovený řád a příkazy, žádný hlad by neexistoval. Naopak, každý člověk na této planetě by měl královský přísun potravin, krásné bydlení, velký majetek...

Ano, je to utopie. V dnešním světě pouze sen a teorie. Nesměly by existovat války, touha po moci, vykořisťování, pýcha, sobeckost, lhostejnost, zlost, nenávist, korupce...

Ale právě o tom všem tato otázka je. Všechno to, co brání této utopii, je následkem neuposlechnutí božích příkazů, principů a řádů! Nemůžeme Bohu přece vyčítat to, za co si můžeme sami! Je to právě Bůh, který nám lidem říká, abychom pamatovali na chudé, milovali své bližní a byli štědří k potřebným.

Viník nalezen

Když pomineme různé přírodní katastrofy, nemoci a jiné vnější vlivy, které se podílejí na světové chudobě, pak lze jako hlavního viníka chudoby ve světě určit sobecké, pyšné, sebestředné a nezodpovědné lidstvo, které svojí bezohledností ničí nejen svoji planetu, ale i sebe navzájem.

Celá situace je o to více úsměvná, pokud si uvědomíme, že přes všechno výše uvedené plýtvání lze situaci zásadně změnit! I kdyby se plýtvalo stejným způsobem jako doposud, ale každý průměrný člověk západní společnosti by měsíčně dával třeba jen jedno procento svého příjmu druhým, světový problém hladu by se nesmírně snížil, ne-li zcela vymizel!

S trochou nadsázky řečeno -, kde komu možná běhá mráz po zádech, když si uvědomí, že řešení světového hladu může vězet v několika hloupých stíhačkách (kterých existují tisíce), pár atomových bombách (kterých existují tisíce), pár nesmyslně nadhodnocených obrazech, několika tisících předražených módních doplňcích nebo v nespočtu jiných skutečností.

Vážení, místo obviňování Boha bychom se měli spíše stydět! Bůh z toho všeho nemá radost. Dopouští tento stav, protože je pouze dočasný a nechce zasahovat do naší svobodné vůle. Jednou se však každý z nás bude zodpovídat z toho, jak spravoval jemu svěřený majetek.

Závěrečné shrnutí

Kdybychom si do důsledků uvědomili, jakou nepředstavitelnou měrou plýtváme světovými zdroji a prostředky, museli bychom se jako lidstvo nevýslovně stydět. Mnoho z božích odpůrců by si pak kritiku namířenou proti Bohu v tomto kontextu velmi rychle rozmyslelo.