84. otázka - To jako fakt věříte, že sex až po svatbě?

Sexualita je fenomén, který tak významně a zásadně ovlivňuje lidské životy, že by bylo zásadní chybou ji alespoň v náznacích nezmínit. Existuje však velmi mnoho otázek, nad kterými by stálo za to se zamyslet. Tak obrovské množství lidí je zotročeno pornografií. Tolik lidí je otrokem sexuálních představ, bez kterých je nenechá jejich mysl na pokoji ani několik minut. Tolik lidí je závislých na masturbaci, kterou považují za něco naprosto normálního, a dokonce zdravého. Tolik lidí trpí náporem zvrhlých a zvrácených sexuálních představ a choutek. Zároveň má tolik lidí zcela falešné představy o tom, jaký postoj má křesťanství k sexualitě. Z široké palety otázek jsem si vybral následující - opravdu křesťané věří, že sex patří až do manželství? Odpověď zní - ano. Je pravdou, že někteří liberální křesťané s tímto názorem nesouhlasí - jejich postoje ale křesťanské nejsou a jejich zastánci žijí v lepším případě ve vzdoru proti Bohu, v tom horším křesťany vůbec nejsou.

Sex až po svatbě?

Když průměrný člověk uslyší podobný názor, tak se táže, zda se neocitl ve středověku. Vím, že řada lidí takto reaguje, protože jsem si vědom, že jsem takto nedávno reagoval i já. Nedokázal jsem pochopit, jak někdo může takový postoj v 21. století zastávat. Zároveň jsem ani netušil, že existuje nemálo významných a silných argumentů, ve prospěch tohoto názoru. Celá společnost je tak zdeformována a obelhávána falešnými představami o sexualitě, že spousta lidí o sexu nedokáže vůbec zdravě přemýšlet.

Než přejdeme k obhajobě křesťanského postoje, chci na úvod velmi stručně představit boží pohled na sex. Sexualita je nádherným božím darem! Sex jako takový má dvě základní funkce. Funkci plodicí (početí dítěte) a funkci pojicí (radost jeden z druhého). Obě tyto funkce jsou spolu spojeny a jsou Bohem požehnány. Bible např. na jednom místě praví:

"Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži.Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu.Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu." (1 Korintským 7:3-5). 

Tyto verše jsou možná základem a původem tolik známého úsloví o "manželských povinnostech".

Sex jako takový tedy není špatný a je darem pro muže i ženu. Bůh mu ale dal jasné mantinely! Tím základním je bezpečí láskyplného svazku manželství, kdy se muž i žena zavázali milovat se v dobrém i ve zlém a žít spolu do konce jejich života. Je to prostředí, kdy se mohou blíže a hlouběji poznávat a pevněji budovat vzájemné pouto. Otázka těchto mantinelů se dá přirovnat např. k jízdě automobilem. Tak jako není špatné řídit auto, dokud tak činíte v jasně vymezených pravidlech (máte řidičské oprávnění, nejste pod vlivem drog či alkoholu apod.), není špatný ani sex, pokud je v kontextu manželství. Problém ale nastává, pokud auto řídí třináctiletý kluk nebo člověk "pod vlivem". Ano, řídit auto pod vlivem nebo v pubertálním věku je jistě zábavné a vzrušující, tito lidé však ohrožují svůj vlastní život i životy jiných. Podobné je to i se sexem. Pokud se překračují Bohem stanovené mantinely, přináší to nepříjemnosti, zklamání, různá zranění, zlomená srdce, potraty a v mnoha případech i závažná onemocnění a smrt.

Proč se sexem počkat?

Dovolte mi tedy alespoň stručně nastínit několik hlavních důvodů, proč je dobré se sexem neexperimentovat a počkat si na bezpečí láskyplného svazku. Téměř úplně pominu argumenty biblické, které jednoznačně znějí pro předmanželskou sexuální čistotu, a zaměřím se na ryze praktické důvody.

1) Sexualita je hnusný byznys

Před tím, než začneme polemizovat o argumentech proti přesexualizované společnosti, je nutné si uvědomit, že velké množství důvodů vedoucích k odmítnutí křesťanského postoje stojí na ohromném byznysu, který ve svém důsledku zotročil masy lidí a učinil z nich v mnoha případech doslova citové a vztahové mrzáky. Pornoprůmysl, potratový průmysl i antikoncepční průmysl přinášejí nepředstavitelné mnohamiliardové zisky různým zájmovým skupinám, které cíleně propagují volnou sexualitu a tzv. "svobodu" v sexuálních otázkách.

2) Vztah není jen o sexu

Dnešní doba ponížila slovo láska na sex. Vše, okolo čeho by se měl vztah točit, je sex. Jeho role má být však ve skutečnosti spíše doplňková! Je to jako šlehačka na dortu. Pokud nemáte samotný dort řádně upečený, sex vám manželství nezachrání ani si jej tolik neužijete. Vztah je především o lásce, důstojnosti a bezpodmínečném přijetí muže ženou a naopak. Lidé spolu mohou komunikovat na mnoha úrovních - citové, intelektuální, tělesné a duchovní. Abychom dosáhli zdravého a naplňujícího vztahu, musíme všechny tyto složky budovat společně. Předmanželský sex velmi často degraduje všechny tyto složky a buduje v podstatě pouze rovinu tělesnou. Po vstupu do manželství však v důsledku toho přijdou mnohé problémy a vtahy se hroutí - pilíře, na kterých totiž mělo manželství stát, vůbec nestojí.

Pokud naopak vztah stojí na všech pilířích, je potom přirozenější, příjemnější a bezpečnější sex kultivovat a užívat si jej. Jakmile je však vztah redukován pouze na sexuální uspokojení, negativní projevy na sebe nenechají dlouho čekat a takový vztah se zpravidla zhroutí. Sex bez lásky je v podstatě degradací božího záměru na zvířecí úroveň.

3) Každý chce mít pannu

Když křesťanský poradce Tomáš Řehák položil na střední škole třídě plné chlapců následující otázku: 

"Řekněte mi upřímně, kdyby zde byly dvě stejně hezké holky, jedna by byla panna a druhá měla za sebou sedm milostných vztahů, kterou byste si vybrali za manželku?" Všichni do jednoho chtěli tu pannu."

Je výmluvným faktem, že většina lidí zastává následující názor - žena chce muže, pro kterého bude poslední, a muž chce ženu, pro kterou bude první. To je podvědomá realita, která sama o sobě ukazuje, že křesťanský postoj stojí na reálných lidských potřebách.

4) Záruka skutečné lásky

Jednou z nejzásadnějších námitek proti předčasnému sexu jsou miliony zlomených srdcí, především těch dívčích. Dívky hledají intuitivně lásku, muži častěji jen sex. Muži pak dívky citově vydírají slovy, že pokud je milují, podvolí se jim. Nelze slovy ani vyčíslit, kolik desítek milionů srdcí bylo zlomeno nebo kolik životů zhaslo v důsledku depresí, sebevražd či následných potratů z takto provozované sexuality. Troufám si říci, že velká většina tohoto neštěstí by se nikdy nestala, pokud by muž a žena zastávali křesťanský postoj - nejdříve se blíže poznávali a rozvíjeli svůj vztah, který poté vyvrcholí sexuálním životem. Dovolím si také tvrdit, že právě láskyplné poznávání se bez sexuálního styku před manželstvím je pro oba partnery důkazem a zárukou skutečné a nepředstírané lásky. Druhému je jasné, že mi nejde "jen o to jedno", ale že mi na něm skutečně záleží. Je rovněž životní realitou, že nás často potkávají těžké životní zkoušky (nemoci, geografické oddělení, poporodní komplikace apod.), které vedou k tomu, že sexuální styk mezi manželi není dočasně možný. Jak se však zachová např. váš manžel, jakmile k tomuto dojde? Pokud se nebude umět ovládat, tak vás při první příležitosti podvede, nebo vás odhodí jako kus hadru. Uvádím několik příkladů dopisů, které dostal Tomáš Řehák při své přednáškové činnosti:

"... chtěl ode mě právě tuhle věc, ale já řekla: "NE". "Nebuď staromódní, vždyť to dělá každý," žadonil. "Ale ne se mnou," nedala jsem se. Naštval se a řekl mi: "No, tak se na tebe vykašlu a najdu si takovou, která mě pochopí." Odpověděla jsem mu. "Víš co, jestli ti jde jen o sex, klidně si běž. Mám tě ráda, ale mé tělo, to je celé mé srdce, to je veškerá moje hodnota a tu já si schovám až pro svého manžela." A v té chvíli pochopil a omluvil se mi. Chtěla bych poděkovat své mamince, která mě vychovala v názoru na předmanželskou čistotu. Mnohá děvčata si neuvědomují, co odhazují. Je úžasné vědět, že ten druhý mě opravdově miluje ..."

Dopis maminky patnáctileté dívky: ... 

"Tento rok měla moje dcera sexuální poměr se sedmnácti muži. Před měsícem byla na potratu a před dvěma měsíci se pokusila o sebevraždu. Dnes ráno, když odcházela do školy, jsem se jí zeptala: "Miláčku, proč děláš takové věci? Proč se takhle ničíš? Je tvoje sexuální touha tak silná, že se neumíš ovládnout?" Odpověděla mi: "Ne, mami, nemám žádnou sexuální touhu. Mně se sex dokonce vůbec nelíbí. Ale pokaždé, když už je po tom, mi ten muž poví, že mne miluje."

Jinde cituje křesťanského autora Joshe McDowella:

"Vždycky jsem chtěla počkat, ale nátlak z jeho strany byl veliký. Stále mi říkal: ,Zlatíčko, jestli mě miluješ, tak mi to dovolíš. Miláčku, jestli ti na mně záleží, nenecháš mě, abych po tobě jen marně toužil.'" "A co vám říká váš milovník dnes?" Sklopila oči. "Dnes říká: Zlatíčko, jestli mě miluješ, tak si to necháš vzít. Miláčku, jestli ti na mně záleží, půjdeš na potrat."

5) Zneužití - sexuální trofej

Existuje určité pravidlo, které v naší společnosti (především u mladé generace) docela dobře funguje. Dívky využívají sex, aby získaly lásku, a muži využívají lásku, aby získali sex. Tomáš Řehák pokračuje s popisem jiné zkušenosti, která je jednou z celé řady podobných zkušeností dívek, které si nechaly zlomit srdce:

"Jedno děvče začalo chodit s klukem. Bylo to úžasné. Tolik ho milovala. "Určitě je to na celý život a bude to krásné," myslívala si. Ale byl tu jeden problém. On jí často opakoval: "Asi se ti nezdám dost dobrý. Kdybys mě skutečně milovala, dala bys mi všechno. Copak nevidíš, jak mě vzrušuješ? A pak se stáhneš. Kdo to má vydržet?" Přemýšlela, jak mu má dát najevo, že ho miluje opravdově. Nakonec se rozhodla. Trochu se bála, ale udělala to. Spali spolu. Milovali se. Snažili se, aby to bylo jako ve filmu. Moc to nešlo. Druhý den se probudila a přemýšlela: Stálo to za to? Ale ano, určitě se máme rádi, určitě se jednou vezmeme. Jen jsme začali trochu dřív. Čekala na telefon. Miláček nevolal. Další den tedy zavolala ona. On byl trochu divný. Asi měl špatnou náladu. Domluvili si schůzku. Toužila po tom, aby jí znovu potvrdil, že ji miluje. Ale on místo toho řekl: "Promiň, něco se ve mně změnilo, nevím, co to je. Ale náš vztah není perspektivní, ukončeme ho."

6) Spíme se všemi partnery naší lásky...

Ať se nám to líbí, nebo ne, pokud si jednou vezmeme za ženu či muže někoho, kdo má za sebou X sexuálních partnerů, spíme vlastně se všemi těmito lidmi! Váš protějšek vás bude porovnávat se všemi jeho partnery a vy budete porovnávat jeho/ji. Už toto samo o sobě silně poničilo váš sexuální vztah a vaši intimitu. Jeden hoch to vyjádřil následovně:

"Většina dívek, se kterými jsem kdysi byl, je teď vdaná za někoho jiného. Když si představím sebe sama v kůži těch mužů, v duchu si přeji, abych nebyl udělal to, co jsem udělal. Po pravdě řečeno bych si za to nejradši vrazil jednu do nosu. A to ani nemluvím o tom, že až se jednou ožením, nebude se líbit představa, že s mou ženou spal někdo jiný."

7) Sex na zkoušku není řešením

Partnerství na zkoušku není dobrým řešením. Často se argumentuje, že si přece musíme v sexu "sednout". Jakmile bychom šli do svazku naslepo, mohli bychom být nepříjemně překvapeni. To je však další z novodobých lží sexuálního průmyslu. Sex není dobrý sexem samotným, nýbrž láskyplným a naplněným vtahem, ve kterém je provozovaný. Pokud tedy bude v pořádku svazek milujících se partnerů, sex se vždy nějakým způsobem vyladí.

Ony svazky na "hromádce" jsou v podstatě vyjádřením nedůvěry v našeho partnera. Je to podobné jako s nájemním bytem. Co mě motivuje k tomu, abych jej přestavěl či rekonstruoval, když nemám jistotu, že zde budu bydlet i za dva roky? Proč bych měl do jakékoliv úpravy investovat svoji sílu, čas a peníze? Stejné je to i se vztahem, ve kterém se bojíme přijmout závazek manželství a věrnosti. Pokud tak učiníme, "kupujeme byt" a máme větší jistotu a bezpečí provádět potřebné rekonstrukce. Ano, téma rozpadů manželství je také velmi aktuální. Nemáme však prostor se mu věnovat. Ačkoliv tedy ani manželství není zárukou celoživotního vztahu, je to nejlepší model pro jeho rozvoj.

8) Lepší sexuální život

Navzdory různým posměvačným názorům, čekáním se sexem na manželství získává muž větší úctu ke své manželce a žena větší úctu ke svému manželovi. To pak vede k lepší kvalitě milování, neboť mezi oběma panuje oboustranná důvěra a jeden druhého si více váží.

Mohli bychom pokračovat mnoha jinými argumenty a smutnými příběhy lidí, pro které měl předčasný sex katastrofální následky. Jsem si samozřejmě vědom, že lze vznášet různé doplňující dotazy a zpochybnit mnoho výše uvedených závěrů. Můžete např. namítnout, že se toto nevztahuje na vztah dvou zasnoubených lidí, kteří spolu skutečně chtějí žít, milují se a nemají v úmyslu střídat partnery. Proč by i oni měli se sexem počkat? Je pravda, že toto je ta lepší varianta přístupu ke vzájemnému vztahu. S jasně vymezenými božími standardy však nemá smysl polemizovat ani v těchto případech. Nemluvě o tom, že i zde platí výše uvedené argumenty 2, 4, 8 (a mnoho jiných).

Závěrečné shrnutí

Předmanželská čistota má svá velmi praktická opodstatnění a chrání člověka před velmi mnoha negativními následky. Vztah muže a ženy má být budován komplexně. Nejen na fyzické úrovni, nýbrž i na úrovni citové, intelektuální a duchovní. Pokládat tedy křesťanství za zpátečnické není ani v tomto případě rozumné. Sexuální pudy jsou velmi silné, Bůh však dává sílu i toto břemeno unést.


Videa k tématu:

Svědectví bývalé pornoherečky o podstatě porna.