67. otázka - Která církev je ta pravá?

Odpověď je velmi prostá - ta boží. Mnoho církví a sekt si osobuje právo být "tou jedinou pravou církví", která je založena Bohem. Ve skutečnosti však na světě vždy existovala a bude existovat pouze jedna pravá církev - a to ta "univerzální" boží. Když Pán Ježíš hovoří o církvi, nikdy neříká "moje římskokatolická církev, moje evangelická církev, moje pravoslavná církev nebo moji věrní baptisté." Vždycky mluví pouze o "církvi". Pravá církev proto není žádná formální náboženská organizace, kterou lidé navštěvují. Pravá církev jsou lidé, kteří vejdou do božího království skrze odpuštění Pána Ježíše Krista, kterého milují a následují. Bůh nemá na zemi vyvolenou organizaci, ale jednotlivce, kteří jsou roztroušeni v různých "lidských" církvích:

"Ovšem pevný boží základ trvá a nese nápis 'Pán zná ty, kdo jsou jeho' a ,ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně'." (2. Timoteovi 2,19)

Jinde říká Pán Ježíš: "Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve." (Jan 10,27-28)

Ježíš řekl, že jednou bude jasně zjeveno, kdo Mu patřil a kdo nikoliv. Možná se budeme divit, že někteří lidé, kteří byli považováni za vzorné křesťany, k božímu lidu patřit nakonec nebudou a naopak do něj vejdou ti, o kterých si to v dané době skoro nikdo nemyslel. Realita je proto taková, že se skuteční křesťané nacházejí napříč různými křesťanskými církvemi (denominacemi). To znamená, že v mnohých křesťanských církvích mohou být lidé, kteří Ježíše poznali a milují Ho. V každé takové církvi jsou ale také lidé, kteří jsou křesťany pouze formálně. Jejich jména mohou být celý život zapsána kdesi v církevní kartotéce, před Bohem však zapsána nejsou.

Nabízí se nám otázka - jaké je v církvích procento opravdových křesťanů? To záleží na kvalitě dané církve. Mohou existovat společenství, kde bude většina lidí skutečně patřit Ježíši, budou ale existovat i církve, kde tomu bude z různých důvodů naopak. Zdravé biblické učení v církvi je výborným předpokladem pro boží působení v jednotlivých lidech, přesto i zde existuje hodně lidí, kteří svá srdce zatvrzují a navzdory čistému Božímu slovu křesťany nejsou. A naopak - existuje nemálo církví a sborů, které mají mnoho falešného učení, přesto (navzdory tomu) se v ní nachází praví křesťané, kteří to s Bohem myslí upřímně. Ti to ovšem mají v mnohém složitější a nesou mnohé hořké ovoce falešného učení, kterému jsou vystaveni.

Závěrečné shrnutí

Jediná pravá církev, která by byla lidskou institucí a nesla konkrétní církevní název, neexistuje. Pravá církev je formálně neuchopitelná a patří do ní křesťané napříč různými církvemi. Členství k pravé církvi se nezískává formálním členstvím v jakékoliv lidské organizaci.