80. otázka - Není křesťanství nudné?

Mnoho lidí se při přemýšlení o své konverzi ke křesťanství obává, že by se staly jejich životy nudné, plné modlení, dodržování různých příkazů a životního odříkání. Není tedy divu, že se často při těchto představách od křesťanství raději odvracejí. Kdyby však věděli, jak se pletou. Pokud totiž skutečně hledáte boží vůli a odevzdáváte se do Jeho rukou, začne si vás používat a budete prožívat velmi nečekané, mnohdy krušné a ne vždy příjemné, přesto dobrodružné okamžiky, při kterých budete mnohdy žasnout nad božím vedením a boží moudrostí.

Ve světě je na různý způsob pronásledováno až 100 milionů křesťanů. Už tato skutečnost značí, že tito lidé zažívají velká dobrodružství plná obav, ale i božího pokoje a zaopatření. V Evropě prozatím pronásledování vesměs unikáme, přesto je život s Bohem i zde pestrý, naplňující a zajímavý. Rozhodně ne nudný. Nudným se stát může pouze tehdy, když se z vašeho křesťanství stane mrtvé náboženství založené na rutinním dodržování mnoha zákazů a příkazů, bez skutečného vztahu se Stvořitelem.

Pokud se na křesťanský život podíváme z jiného úhlu pohledu, pak můžeme hovořit o životě služby. Pán Ježíš nás povolává k tomu, abychom druhým v lásce sloužili. Neznamená to, že nemáme právo přijímat pomoc a službu od druhých, předně však máme myslet na ostatní. A to v tomto zkaženém a zničeném světě představuje mnoho možností našeho uplatnění. Tolik lidí má mnoho trápení, tolik lidí prožilo hrůznou minulost, tolik lidí potřebuje naše povzbuzení, tolik lidí potřebuje naše pohlazení a naši radu, tolik lidí...Stanete-li se skutečnými následovníky Pána Ježíše a budete-li naplňovat Jeho vůli, budete se mít všelijak, jenom se nebudete nudit.

Závěrečné shrnutí

Představa nudného křesťanství často vychází právě ze zkušenosti s "papírovými" křesťany, nebo falešných představ o podstatě křesťanství. Pokud byste se zeptali jakéhokoliv věrného znovuzrozeného křesťana v pokročilém věku, zda se v životě nudil, jsem přesvědčen, že jeho odpověď bude negativní.